Economie krimpt in derde kwartaal 2022 met 0,2 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Nikki van Toorn
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat komt doordat er minder is geïnvesteerd en dan vooral in woningen en infrastructuur.

De investeringen daalden met 1,7 procent. Verder daalde de overheidsconsumptie een fractie, terwijl huishoudens 0,1 procent meer hebben besteed dan in het tweede kwartaal van 2022. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 0,9 en 1,0 procent toe.

Vooral de financiële dienstverlening, de bedrijfstak handel, vervoer en horeca en de bouwnijverheid droegen negatief bij aan de economische ontwikkeling, terwijl de zakelijke dienstverlening de meest positieve bijdrage leverde.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20151e kwartaal99,6
20152e kwartaal99,9
20153e kwartaal100,2
20154e kwartaal100,3
20161e kwartaal101,2
20162e kwartaal101,4
20163e kwartaal102,6
20164e kwartaal103,4
20171e kwartaal104
20172e kwartaal104,9
20173e kwartaal105,6
20174e kwartaal106,4
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,6
20183e kwartaal107,8
20184e kwartaal108,3
20191e kwartaal109
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,9
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,7
20202e kwartaal100,1
20203e kwartaal106,5
20204e kwartaal106,5
20211e kwartaal106,5
20212e kwartaal110,4
20213e kwartaal112,4
20214e kwartaal113,1
20221e kwartaal113,4
20222e kwartaal116,2
20223e kwartaal115,9

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de ontwikkeling van de economie t.o.v. het derde kwartaal van 2021

Bbp 3,1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2021

Volgens de eerste berekening was het bbp in het derde kwartaal van dit jaar 3,1 procent groter dan een jaar eerder. Vooral het handelssaldo, de consumptie door huishoudens en de investeringen droegen bij aan deze groei. In het derde kwartaal van 2022 waren er geen coronamaatregelen meer, terwijl in het derde kwartaal van 2021 nog wel wat restricties golden.

Bruto binnenlands product (volume)
JaarKwartaal (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,6
20182e kwartaal2,7
20183e kwartaal2,2
20184e kwartaal1,9
20191e kwartaal1,8
20192e kwartaal1,9
20193e kwartaal2,1
20194e kwartaal2
20201e kwartaal-0,1
20202e kwartaal-8,7
20203e kwartaal-3,3
20204e kwartaal-3,3
20211e kwartaal-2,2
20212e kwartaal10,2
20213e kwartaal5,4
20214e kwartaal6,2
20221e kwartaal6,7
20222e kwartaal5,1
20223e kwartaal3,1

Meer diensten en machines geëxporteerd

De uitvoer van goederen en diensten lag in het derde kwartaal 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Met name de uitvoer van diensten, waaronder bestedingen van niet-ingezetenen in Nederland, was hoger. Daarnaast zijn er meer machines, transport- en voedingsmiddelen geëxporteerd. De export van Nederlands fabricaat kromp met ongeveer 1 procent, terwijl de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) met circa 4 procent groeide.

De invoer van goederen en diensten was 2,0 procent hoger. Het handelssaldo had een positieve bijdrage aan de economische groei.

Consumenten geven meer uit aan cultuur, recreatie, horeca en vervoer

Consumenten hebben in het afgelopen kwartaal 2,3 procent meer besteed dan in het derde kwartaal van 2021. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals cultuur en recreatie, horeca en vervoer en communicatie. Aan duurzame goederen, zoals woninginrichtingsartikelen en vervoermiddelen, en voeding hebben ze echter minder besteed dan een jaar eerder.

De consumptie door de overheid was iets hoger dan een jaar eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan de paramedische en ouderenzorg. Daarentegen is door de gemeentelijke gezondheidsdiensten minder getest op het coronavirus en waren er geen grootschalige vaccinatiecampagnes.

Meer investeringen in bedrijfsgebouwen en vliegtuigen

In het derde kwartaal van 2022 lagen de investeringen in vaste activa 3,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd vooral meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en vliegtuigen. Ook de investeringen in software en machines lagen hoger dan een jaar eerder.

Bestedingen naar categorie (volume)
Categorie2022-III (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2022-II (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product3,15,1
Invoer goederen en diensten25,2
Uitvoer goederen en diensten3,76,3
Investeringen in vaste activa3,55,3
Consumptie huishoudens2,37
Consumptie overheid0,3-0,5

Sector cultuur, sport en recreatie noteert grootste groei

De toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten groeide in het derde kwartaal van 2022 met ruim 22 procent en daarmee het hardst van alle bedrijfstakken. De groei wordt breed gedragen in deze sector. Een jaar eerder had de bedrijfstak nog te kampen met wat coronarestricties.

De zakelijke dienstverlening groeide met 8,5 procent. De specialistische zakelijke dienstverlening (zoals management- en adviesbureaus, en architecten- en ingenieursbureaus) en de reisbranche droegen sterk bij aan deze groei.

De industrie groeide met 3,5 procent. Vooral de machine-, de elektrotechnische en de transportmiddelenindustrie leverden hieraan een bijdrage. De bouwsector boekte een groei van 2 procent.

De toegevoegde waarde van de handel, vervoer en horeca lag in het derde kwartaal 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het vervoer (vooral luchtvaart en spoorvervoer) en de horeca groeiden. De toegevoegde waarde van de handel kromp echter licht.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2022-III (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2022-II (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Cultuur, sport, recreatie en overige diensten22,340,5
Energiebedrijven10,59,8
Zakelijke dienstverlening8,59,7
Informatie en communicatie4,34
Verhuur en handel onroerend goed4,24
Industrie3,54,6
Handel, horeca, vervoer en opslag2,49,3
Bouwnijverheid23,3
Overheid, onderwijs en zorg1,71,6
Landbouw, bosbouw en visserij-0,3-2,7
Water en afval-2,1-2,1
Financiële instellingen-4,9-0,9
Delfstoffenwinning-10-16,1

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 23 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2017-2021) gemiddeld 0,09 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groeicijfers van de zes voorgaande kwartalen zijn bijgesteld.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.