Geharmoniseerde consumentenprijsindex 16,8 procent hoger in oktober

© ANP / Richard Brocken
De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in oktober 16,8 procent, meldt het CBS. In september was dat 17,1 procent. Dit is een eerste raming op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden op 8 november gepubliceerd.

Een inflatie van 16,8 procent in oktober 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 16,8 procent hoger zijn dan in oktober 2021. De inflatie van 16,8 procent in oktober komt dus niet bovenop de inflatie van 17,1 procent in september.

Europees geharmoniseerde inflatie (HICP) Nederland
jaarmaandmutatie (% verandering van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. een jaar eerder)
2017januari1,6
2017februari1,7
2017maart0,6
2017april1,4
2017mei0,7
2017juni1
2017juli1,5
2017augustus1,5
2017september1,4
2017oktober1,3
2017november1,5
2017december1,2
2018januari1,5
2018februari1,3
2018maart1
2018april1
2018mei1,9
2018juni1,7
2018juli1,9
2018augustus1,9
2018september1,6
2018oktober1,9
2018november1,8
2018december1,8
2019januari2
2019februari2,6
2019maart2,9
2019april3
2019mei2,3
2019juni2,7
2019juli2,6
2019augustus3,1
2019september2,7
2019oktober2,8
2019november2,6
2019december2,8
2020januari1,7
2020februari1,3
2020maart1,1
2020april1
2020mei1,1
2020juni1,7
2020juli1,6
2020augustus0,3
2020september1
2020oktober1,2
2020november0,7
2020december0,9
2021januari1,6
2021februari1,9
2021maart1,9
2021april1,7
2021mei2
2021juni1,7
2021juli1,4
2021augustus2,7
2021september3
2021oktober3,7
2021november5,9
2021december6,4
2022januari7,6
2022februari7,3
2022maart11,7
2022april11,2
2022mei10,2
2022juni9,9
2022juli11,6
2022augustus13,7
2022september17,1
2022oktober16,8

Bij de eerste raming  maakt het CBS ook de prijsontwikkeling van speciale aggregaten bekend. Vier speciale aggregaten vormen gezamenlijk de totale bestedingen van de HICP: industriële goederen exclusief energie, energie inclusief motorbrandstoffen, voedingsmiddelen, dranken en tabak, en diensten.

HICP; jaarmutatie speciale aggregaten
 Oktober 2022 (%)September 2022 (%)
Totaal16,817,1
Industriële goederen exclusief energie7,87,2
Energie inclusief motorbrandstoffen99,8113,8
Voedingsmiddelen, dranken en tabak11,510,5
Diensten65,9

Voorlopige resultaten onderzoek naar energieprijzen

Het CBS onderzoekt een nieuwe methode voor het meten en berekenen van de energieprijzen in de HICP en CPI, hierin worden actuele ontwikkelingen van energieprijzen verfijnder in kaart gebracht. Inmiddels zijn de eerste, voorlopige berekeningen uitgevoerd en heeft het CBS de voorlopige onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Het CBS zal de komende tijd bij de berichtgeving over inflatie regelmatig meer informatie geven over de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek in januari ver is gevorderd. Dan kan er ook meer duidelijkheid komen over de waarnemingsmethode van energieprijzen die gaat worden ingevoerd en over de datum waarop de nieuwe methode wordt geïmplementeerd. De reeds gepubliceerde cijfers worden bij het moment van de overstap naar een nieuwe methode niet aangepast.

HICP en CPI

Sinds 1996 publiceert het CBS twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.

Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In een publicatie worden deze verschillen verder toegelicht.

Eerste raming inflatie volgens de CPI

Het CBS publiceert al enige tijd een raming van de inflatie volgens de HICP. Per 6 januari 2023 wordt zowel een eerste raming van de inflatie volgens de CPI als de gebruikelijke raming van de inflatie volgens de HICP gepubliceerd. Dit betreft eerste ramingen op basis van nog onvolledige brongegevens. De geraamde cijfers voor de CPI en de HICP worden gepubliceerd op hoofdniveau en een beperkt aantal speciale aggregaten. Enkele werkdagen na deze raming worden de reguliere cijfers gepubliceerd.