Flashraming Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP)

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Het CBS publiceert aan het begin van de maand de consumentenprijsindex (CPI) en de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Met ingang van oktober 2019 publiceert het CBS nog voor dat publicatiemoment een eerste raming (‘flash estimate’) van de HICP. Die zal doorgaans beschikbaar zijn op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben of op de eerste daaropvolgende werkdag.

De flashraming heeft uitsluitend betrekking op de HICP en wordt gepubliceerd met een beperkt aantal subaggregaten. De publicatie van de flash sluit aan op het publicatieschema dat Eurostat hanteert voor de HICP. Nadat de flash HICP is gepubliceerd wordt er aanvullende broninformatie verwerkt in de berekeningen van de HICP.

Later in de maand worden de definitieve cijfers van de HICP gepubliceerd. Dan worden ook de cijfers van de consumentenprijsindex gepubliceerd (CPI), die volgens de nationale definitie zijn samengesteld. Bij deze publicaties worden alle onderliggende detailcijfers gepubliceerd conform het reguliere publicatieschema. Alle gepubliceerde cijfers zijn te vinden in Statline, de open database van het CBS.

De cijfers van de HICP worden opgesteld volgens Europese richtlijnen (European Classification of Individual Consumption by Purpose). Ze geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk tussen het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten van EU-landen. Eurostat publiceert de flashraming al iedere maand. Daardoor ontstaat een snel beeld van de prijsontwikkeling in Europa. Hierop kan bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank haar beleid afstemmen.

Bijstellingen

De eerste raming kan bij een latere publicatie worden bijgesteld. Dit komt doordat na de publicatie van de flash nog aanvullende data beschikbaar komen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de uiteindelijke publicatiecijfers. Deze aanpassingen zijn doorgaans relatief klein. De volgende grafiek geeft een beeld van de bijstellingen van de definitieve cijfers ten opzichte van de raming van de HICP in 2019.

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), raming en definitief
jaarmaandRaming (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)Definitief (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2019januari1,92
2019februari2,62,6
2019maart2,92,9
2019april33
2019mei2,32,3
2019juni2,82,7
2019juli2,62,6
2019augustus3,13,1
2019september2,7
  

Speciale aggregaten

De geraamde cijfers worden gepubliceerd op hoofdniveau en op het niveau van de belangrijkste speciale aggregaten zoals energie of voeding. Daarmee wordt aangesloten op het publicatieschema van Eurostat. De Statline-tabel toont de maand-op-maandontwikkeling en de jaar-op-jaarontwikkeling van de HICP. Dat laatste cijfer is een belangrijke indicator voor inflatie. Onderstaande groepen worden meegenomen in deze ‘flash estimate’.

000000 Alle bestedingen
SA03 Industriële goederen excl. energie
SA07 Energie, inclusief andere brandstof
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak
SA11 Diensten
SA19 Totaal exclusief energie
SA20 Totaal exclusief energie, voeding
SA21 Totaal exclusief energie en onbewerkte voedingsmiddelen