Prijzendashboard: uitgebreid

Om een indruk te geven van de prijsveranderingen in de loop van de tijd worden in onderstaande figuren de prijsveranderingen van de huishoudensconsumptie, zoals gemeten in de CPI, getoond samen met zestien andere representatief geachte prijzenreeksen. Deze zestien prijzenreeksen hebben betrekking op vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt.

In eerste figuur wordt per maand aangegeven hoeveel van deze zestien reeksen een relatief geringe en hoeveel een relatief grote prijsstijging (of hoge rente) laten zien. Veel rood betekent relatief veel grote prijsstijgingen, veel blauw is een indicatie voor relatief veel geringe prijsstijgingen.

In de figuur daaronder worden de details getoond voor één maand. Een rood bolletje betekent dat de prijsstijging voor die reeks in die maand relatief groot is. Een blauw bolletje betekent dat de prijsstijging relatief gering is.

Om te bepalen of prijsstijgingen gering zijn of groot, worden de waarden van de prijs- en interestreeksen vergeleken met de prijsveranderingen in die reeksen in een referentieperiode. Binnen die periode wordt een marge rondom de mediaan aangehouden waarbinnen de inflatie "gebruikelijk" wordt genoemd. Zowel de referentieperiode als het percentage van de prijsveranderingen in die periode dat als gebruikelijk wordt beschouwd, zijn instelbaar.

Er bestaat ook een eenvoudige versie van dit dashboard. Daarin is het niet mogelijk de referentieperiode en het interval rondom de mediaan aan te passen.

Downloads

Relevante links