Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:Eurostat
50 resultaten voor keyword:Eurostat

Pagina 1 van 2

BNI cijfers 2016 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

BNI cijfers 2016 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

Artikelen

BNI cijfers 2019 voor bepaling afdracht eigen middelen van de EU

BNI cijfers 2019 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU.

Artikelen

Europese landen samen aan de slag met big data

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Overig

Europese landen samen aan de slag met big data

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Artikelen

Compiling the EPE module for the Netherlands

Grant agreement no. 05121.2013.003-2013.342

Artikelen

Usual Residence Population Definition

In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

Overig

Voorlopige cijfers energiebalans internationaal

Dit rapport beschrijft hoe CBS dat kan verzamelen voor de, snelle, mini-questionnaires over energie van Eurostat en hoe daaruit een energiebalans op hoofdlijnen kan worden afgeleid, een half jaar...

Cijfers

Haalbaarheidsstudie Gewoonlijk Verblijvende Bevolking

In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

Artikelen

Nieuwe stappen gezet met big data voor verkeer- en vervoersstatistiek

Kun je nieuwe databronnen als verkeerslussen in snelwegen, GPS-data en camerabeelden combineren met informatie uit vragenlijsten? En vervolgens schatten hoe het vrachtverkeer zich over de Nederlandse...

Artikelen

Labour Market Policy Database, 2015 definitief

Labour Market Policy Database, 2015 definitief

Cijfers

Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig

Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig

Cijfers

Compiling EPE tables for the Netherlands

Grant agreement no. 50904.2012.004-2012.437

Artikelen

CBS creëert ruimte voor vernieuwing met Lean Six Sigma

Lean Six Sigma zorgt ervoor dat werkprocessen onder controle zijn en blijven. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing.

Overig

Grote ondernemingen in beeld binnen Europa

Om consistente gegevens over 360 grote en complexe ondernemingen in Nederland te kunnen samenstellen voor de statistiek heeft het CBS een aantal jaren geleden het ConGO (Consistentie Grote...

Artikelen

Non-Financial Corporations Split Into Subsectors

Het (Engelstalig) eindrapport van een deels door Eurostat gefinancieerd onderzoek naar verbeteringen in het samenstellen van het bruto nationaal inkomen (bni).

Artikelen

Europees onderzoek naar uniforme regels datavalidatie

ESSnet datavalidatie is een Europees onderzoeksprogramma dat als doel heeft de uitwisseling van data te verbeteren

Artikelen

Hackatons: maatschappelijke problemen slim oplossen

Tijdens de hackaton werden een aantal interessante blockchain-toepassingen gepresenteerd

Artikelen

BNI cijfers 2021 voor bepaling afdracht eigen middelen van de EU.

Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten...

Artikelen

BNI cijfers 2020 voor bepaling afdracht eigen middelen EU.

Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten...

Artikelen

Onderzoek Aanbod- en Gebruiktabellen voor de digitale economie in Nederland

Rapportage over verkennend onderzoek naar de compilatie van Digitale Aanbod- en Gebruiktabellen in opdracht van Eurostat, met een beschrijving van bronnen, methoden en voorlopige uitkomsten voor 2018.

Artikelen

BNI cijfers 2022 voor bepaling afdracht voor de eigen middelen van de EU

Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten...

Artikelen

Energiebalans van Nederland: CBS versus IEA, Eurostat en UNFCCC

De fysieke energiehuishouding van Nederland wordt door het CBS beschreven in een zogenaamde energiebalans. Ook het statistische bureau van Europa (Eurostat) en het Internationaal Energieagentschap...

Artikelen

Onderzoek CBS, Eurostat en LinkedIn pas afgestudeerden

LinkedIn deed onderzoek naar mensen die net afgestudeerd zijn aan de universiteit of hogeschool

Artikelen

Dossier Europese Unie

Dossier Europese Unie

Overig

Informatiebeveiliging permanent op de agenda

Veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie, data, software en diensten tussen lidstaten en Eurostat en lidstaten onderling heeft een hoge prioriteit

Artikelen