Economie groeit in 2e kwartaal 2022 met 2,6 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het handelssaldo (export minus import) en de investeringen droegen het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage. In het begin van het eerste kwartaal van 2022 hadden bijvoorbeeld de horeca, de niet-essentiële winkels en contactberoepen nog te kampen met een lockdown.

De investeringen stegen met 5,2 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 2,7 en 1,6 procent toe. Verder hebben huishoudens 0,9 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2022. De overheidsconsumptie groeide nauwelijks.

De bedrijfstak handel, vervoer en horeca, de bedrijfstak zakelijke dienstverlening en de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten hadden de grootste bijdrage aan de groei.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20151e kwartaal99,6
20152e kwartaal99,9
20153e kwartaal100,2
20154e kwartaal100,3
20161e kwartaal101,2
20162e kwartaal101,4
20163e kwartaal102,6
20164e kwartaal103,4
20171e kwartaal104
20172e kwartaal104,9
20173e kwartaal105,6
20174e kwartaal106,4
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,6
20183e kwartaal107,8
20184e kwartaal108,3
20191e kwartaal109
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,9
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,8
20202e kwartaal100,2
20203e kwartaal106,4
20204e kwartaal106,4
20211e kwartaal106,5
20212e kwartaal110,5
20213e kwartaal112,2
20214e kwartaal113
20221e kwartaal113,5
20222e kwartaal116,5

Invloed van corona op de eerste berekening

Door corona zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de ontwikkeling van de economie t.o.v. het tweede kwartaal 2021

Bbp 5,3 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2021

Volgens de eerste berekening was het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar 5,3 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei. De bijdrage van overheidsconsumptie was licht negatief. In het tweede kwartaal van 2022 waren er geen coronamaatregelen meer, terwijl voor een deel van het tweede kwartaal van 2021 nog wel restricties golden.

Bruto binnenlands product (volume)
JaarKwartaal (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,6
20182e kwartaal2,7
20183e kwartaal2,2
20184e kwartaal1,9
20191e kwartaal1,8
20192e kwartaal1,9
20193e kwartaal2,1
20194e kwartaal2
20201e kwartaal-0,1
20202e kwartaal-8,7
20203e kwartaal-3,3
20204e kwartaal-3,3
20211e kwartaal-2,2
20212e kwartaal10,2
20213e kwartaal5,4
20214e kwartaal6,2
20221e kwartaal6,7
20222e kwartaal5,3

Consumenten geven meer uit aan horeca, cultuur en recreatie

Consumenten hebben in het tweede kwartaal 7 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2021. Ze gaven vooral meer uit aan horeca, cultuur en recreatie, en vervoer en communicatie. Aan goederen zoals voeding, woninginrichting en vervoermiddelen hebben ze echter minder besteed dan een jaar eerder. Ook verbruikten consumenten minder gas door het relatief zachte weer.

De consumptie door de overheid was bijna een procent lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat er minder is uitgegeven aan coronatesten, testen voor toegang, vaccinaties, et cetera.

Investeringen in gebouwen en vervoermiddelen groeien

In het tweede kwartaal van 2022 lagen de investeringen in vaste activa 5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, vliegtuigen en schepen. Ook de investeringen in machines en software lagen hoger dan een jaar eerder.

Meer diensten, machines, voeding en chemische producten geëxporteerd

De uitvoer van goederen en diensten lag in het tweede kwartaal 5,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de uitvoer van diensten, waaronder de bestedingen van niet-ingezetenen in Nederland, was hoger. Daarnaast zijn meer machines, voedingsmiddelen en chemische producten geëxporteerd. De export van Nederlands fabricaat groeide met bijna 1 procent en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) met ruim 3 procent.

De invoer van goederen en diensten was 4,1 procent hoger. Het handelssaldo had een positieve bijdrage aan de economische groei.

Bestedingen naar categorie (volume)
Categorie2022-II (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2022-I (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product5,36,7
Invoer goederen en diensten4,14,5
Consumptie huishoudens713,4
Uitvoer goederen en diensten5,64,6
Investeringen in vaste activa50
Consumptie overheid-0,72,5

Meeste bedrijfstakken noteren groei

De toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten groeide in het tweede kwartaal van 2022 met ruim 40 procent en daarmee het hardst van alle bedrijfstakken. Vooral kunst, cultuur, sport en ontspanning groeiden.

De zakelijke dienstverlening groeide met bijna 11 procent. Onder meer de uitzend- en de reisbranche droegen sterk bij aan deze groei.

De toegevoegde waarde van de handel, vervoer en horeca lag in het tweede kwartaal 9 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de horeca groeide hard, maar ook de toegevoegde waarde van het vervoer (vooral luchtvaart) lag hoger dan een jaar eerder. De toegevoegde waarde van de handel kromp echter licht.

De industrie groeide met 5 procent. Vooral de machine- en de elektrotechnische industrie leverden hieraan een bijdrage. De bouwsector boekte een groei van ruim 3 procent.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2022-II (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2022-I (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Cultuur, sport, recreatie en overige diensten41,742,6
Zakelijke dienstverlening10,89,8
Energiebedrijven10,38,8
Handel, horeca, vervoer en opslag9,013,4
Verhuur en handel onroerend goed5,15,6
Industrie5,05,4
Informatie en communicatie3,44,4
Bouwnijverheid3,33,5
Overheid, onderwijs en zorg1,04,7
Financiële instellingen0,20
Water en afval-2,0-2,2
Landbouw, bosbouw en visserij-3,0-3
Delfstoffenwinning-15,5-14,6

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 23 september. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2017-2021) gemiddeld 0,09 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Het groeicijfer van het eerste kwartaal 2022 is bijgesteld van 0,4 naar 0,5 procent.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.