Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021

© CBS
In 2021 waren er 561 duizend deeltijdwerkers die direct beschikbaar waren om meer uren te werken. Deze onderbenutte deeltijdwerkers vormden 6 procent van de totale werkzame beroepsbevolking van 9,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Het zijn vooral jongeren die meer uren willen werken. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De beschikbare deeltijders maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel. Naast werklozen en deeltijders die meer willen werken, behoren daartoe ook de zogeheten semiwerklozen. Zij zijn beschikbaar voor betaald werk, maar hebben daar niet recent naar gezocht, of ze hebben wel gezocht maar zijn niet meteen beschikbaar.

Het onbenut arbeidspotentieel is vanaf 2014 vrijwel voortdurend teruggelopen, van bijna 2,1 miljoen naar ruim 1,3 miljoen in 2021. Alleen in 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, was er een toename. Het aantal onderbenutte deeltijdwerkers ging met die trend mee. In 2021 waren er 561 duizend deeltijdwerkers die meer uren wilden maken en daarvoor beschikbaar waren. In 2014 waren dat er nog 259 duizend meer.

Onbenut arbeidspotentieel (15 tot 75 jaar)
 Onderbenutte deeltijdwerkers (x 1 000)Werkloos (x 1 000)Semiwerkloos (x 1 000)
2013 816 754481
2014820762496
2015802724488
2016748646467
2017682546418
2018622459380
2019579423358
2020619465376
2021561408352

6 procent onderbenutte deeltijdwerkers in 2021

De bereidheid om meer uren te gaan werken verschilt aanzienlijk tussen de verscheidene leeftijdscategorieën. Van de 25-plussers met betaald werk was in 2021 4 procent een parttimer die beschikbaar was voor een grotere baan, onder werkende jongeren (15 tot 25 jaar) was dat 16 procent.

Van alle werkende vrouwen is 8 procent een onderbenutte deeltijder en van alle werkende mannen is dat 4 procent.

Onderbenutte deeltijdwerkers, 2021
Persoonskenmerken (% van werkzame beroepsbevolking )
Totaal6,1
Geslacht
Man4,2
Vrouw8,1
Leeftijd
15 tot 25 jaar15,8
25 tot 45 jaar4,4
45 tot 75 jaar3,9
Onderwijsvolgend
In formeel onderwijs13,7
Niet in formeel onderwijs4,4

In horeca 14 procent direct beschikbaar om meer uren te werken

De bedrijfstakken waar naar verhouding de meeste mensen direct beschikbaar zijn om extra uren te werken, zijn de horeca en cultuur, recreatie en sport. Hier zijn relatief veel jongeren werkzaam. In de horeca wilde 14 procent meer werken, in cultuur, sport en recreatie 11 procent. De handel, het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg completeren de top vijf.

Onderbenutte deeltijders (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2021
Bedrijfstak (% van werkzame beroepsbevolking)
Horeca13,6
Cultuur, sport
en recreatie
10,9
Handel8,7
Onderwijs7,8
Gezondheids-
en welzijnszorg
7,4
Verhuur en overige
zakelijke diensten
7,2
Overige dienstverlening7,1
Totaal6,1
Vervoer en opslag5,8
Landbouw, bosbouw
en visserij
5,6
Specialistische
zakelijke diensten
3,7
Informatie en
communicatie
3,1
Verhuur en handel
van onroerend goed
2,5
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
2,2
Industrie2,0
Bouwnijverheid1,6
Financiële
dienstverlening
1,4
Waterbedrijven
en afvalbeheer
1,0
Energievoorziening0,3

Kassamedewerkers relatief vaak direct beschikbaar voor meer uren

In de top van de ranglijst van beroepen waarin deeltijders hun werkweek wel wilden verlengen, is een aantal typische horecaberoepen terug te vinden: kelners, barpersoneel en keukenhulpen. De lijst wordt echter aangevoerd door kassamedewerkers, die relatief vaak jong zijn. Daarnaast wilden sportinstructeurs en reisbegeleiders vaak meer uren werken.

Top tien beroepsgroepen met hoogste percentage onderbenutte deeltijders (15 tot 75 jaar), 2021
Beroepsgroep (% van werkzame beroepsbevolking)
Kassamedewerkers19,5
Sportinstructeurs18,6
Kelners en
barpersoneel
17,9
Reisbegeleiders17,5
Keukenhulpen16,9
Laders, lossers
en vakkenvullers
16,8
Leidsters kinderopvang
en onderwijsassistenten
15,6
Vuilnisophalers en
dagbladenbezorgers
12,8
Verkoopmedewerkers
detailhandel
12,7
Onderwijskundigen
en overige docenten
12,5