Beschikbare deeltijdwerkers

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die in deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.