Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021

grafiek
Kwartaal- en jaarcijfers over kenmerken van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar op basis van een nieuwe meetmethode, 2013-2021.
Voor een aantal kerncijfers zijn seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers samengesteld die ook zijn herberekend vanaf 2013 op het niveau van de nieuwe methode.