Ondernemersvertrouwen lager begin 2022

vrijwel leeg winkelcentrum
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Het ondernemersvertrouwen lag begin 2022 lager, nadat het drie kwartalen op rij was gestegen. In de meeste bedrijfstakken bleef de stemming wel overwegend positief. Het ondernemersvertrouwen laat sinds de coronapandemie grote schommelingen zien, die sterk samenhangen met de geldende coronamaatregelen en de maatregelen in de voorgaande maanden. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt. Zo sloeg het sentiment in de horeca opnieuw volledig om, en was het ondernemersvertrouwen begin 2022 het laagst van alle bedrijfstakken. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld vóór 25 januari, toen de coronamaatregelen werden versoepeld. Het sentiment van ondernemers dat in dit bericht staat omschreven wijkt daardoor mogelijk af van het sentiment op het moment van publicatie.

Ondernemersvertrouwen varieert sinds de coronacrisis

Begin 2022 kwam het ondernemersvertrouwen uit op 6,4. Dit is ongeveer 13 punten lager dan een kwartaal eerder, toen de stemmingsindicator een recordhoogte bereikte. Het ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit een verwachtingscomponent en voor het grootste gedeelte realisaties, waarbij ondernemers beoordelen of bepaalde indicatoren verbeterden ten opzichte van een kwartaal eerder.

Ondanks de sterke daling lag het ondernemersvertrouwen begin 2022 wel hoger dan in het eerste kwartaal van 2021, toen veel bedrijven net als begin 2022 te maken hadden met gesloten deuren door een lockdown. Een jaar geleden daalde het ondernemersvertrouwen licht in het eerste kwartaal, en was het sentiment nog overwegend negatief.

Ondernemersvertrouwen
JaarKwartaalOndernemersvertrouwen
20084e kwartaal-7,0
20091e kwartaal-24,3
20092e kwartaal-29,7
20093e kwartaal-23,5
20094e kwartaal-13,5
20101e kwartaal-7,1
20102e kwartaal0,5
20103e kwartaal3,4
20104e kwartaal6,1
20111e kwartaal7,2
20112e kwartaal10,1
20113e kwartaal3,2
20114e kwartaal-4,4
20121e kwartaal-6,3
20122e kwartaal-6,8
20123e kwartaal-8,6
20124e kwartaal-9,2
20131e kwartaal-10,7
20132e kwartaal-11,7
20133e kwartaal-8,7
20134e kwartaal-2,7
20141e kwartaal1,6
20142e kwartaal4,7
20143e kwartaal2,9
20144e kwartaal4,9
20151e kwartaal5,6
20152e kwartaal5,4
20153e kwartaal8,7
20154e kwartaal7,4
20161e kwartaal9,3
20162e kwartaal8,8
20163e kwartaal7,9
20164e kwartaal9,2
20171e kwartaal14,7
20172e kwartaal15,5
20173e kwartaal15,9
20174e kwartaal13,4
20181e kwartaal18,1
20182e kwartaal14,2
20183e kwartaal15,0
20184e kwartaal13,4
20191e kwartaal10,6
20192e kwartaal12,0
20193e kwartaal10,6
20194e kwartaal6,6
20201e kwartaal6,4
20202e kwartaal-37,2
20203e kwartaal-19,3
20204e kwartaal-4,0
20211e kwartaal-6,0
20212e kwartaal2,3
20213e kwartaal18,4
20214e kwartaal19,8
20221e kwartaal6,4
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Sentiment sloeg om in de horeca

In vrijwel alle bedrijfstakken nam het ondernemersvertrouwen af ten opzichte van een kwartaal eerder, al bleef het in de meeste bedrijfstakken wel positief. Binnen de horeca sloeg het sentiment echter flink om van positief naar negatief, en was het vertrouwen het laagst van alle bedrijfstakken. Dit komt vooral doordat horecaondernemers de omzet en het economisch klimaat de afgelopen drie maanden zagen verslechteren. Een kwartaal eerder verbeterden deze indicatoren nog ten opzichte van het tweede kwartaal, toen er strenge coronamaatregelen van kracht waren, en was het ondernemersvertrouwen binnen de horeca het hoogst.

Ook de detaillisten waren begin 2022 pessimistisch gestemd. Ondernemers binnen de bedrijfstak informatie en communicatie, de delfstoffenwinning en de groothandel bleven positief gestemd, maar hier daalde het ondernemersvertrouwen ook. Binnen verhuur en handel van onroerend goed nam de stemmingsindicator juist licht toe, vooral omdat ondernemers binnen deze bedrijfstak de omzet in de afgelopen drie maanden zagen toenemen.

Ondernemersvertrouwen bedrijfstakken
Bedrijfstak2022 1e kwartaal2021 4e kwartaal
Niet-financieel bedrijfsleven6,419,8
Bouwnijverheid23,124,9
Vervoer en opslag14,120,2
Zakelijke dienstverlening12,420,0
Groothandel en handelsbemiddeling9,923,5
Industrie9,012,3
Verhuur en handel van onroerend goed6,04,6
Informatie en communicatie4,621,8
Delfstoffenwinning4,522,1
Autohandel en -reparatie1,74,8
Detailhandel (niet in auto's)-5,01,9
Horeca-35,334,5
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Vaker belemmeringen door tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte

In de Conjunctuurenquête wordt elk kwartaal gevraagd welke belemmeringen ondernemers ervaren bij de productie en bij zakelijke activiteiten. De belemmering waarmee ondernemers begin 2022 het meest mee werden geconfronteerd was personeelstekort. Dit percentage stijgt al meerdere kwartalen op een rij en lag begin 2022 op bijna 28 procent. Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Begin 2022 gaf bijna 14 procent dit aan, het gemiddelde van dezelfde periode in de jaren 2012-2020 was nog geen 3 procent. Grotere bedrijven gaven vaker aan belemmerd te worden; van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen gaf ongeveer 17 procent dit begin 2022 aan. Voor bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen lag dit percentage met 11 procent het laagst.

Het percentage ondernemers dat belemmerd werd door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte lag begin 2022 in vrijwel alle bedrijfstakken boven het langjarig gemiddelde. Binnen de autohandel was het aantal ondernemers dat hierdoor belemmerd werd relatief het grootst; ongeveer 29 procent. Dit is ongeveer 10 maal zo hoog als het langjarig gemiddelde. Ook binnen de industrie, de groothandel, verhuur en handel van onroerend goed en de bouwnijverheid lag het percentage flink hoger vergeleken met eerdere jaren. Binnen de horeca lag het aantal ondernemers dat materiaaltekorten ervoer juist iets lager.

Tekort productiemiddelen, materiaal en ruimte als voornaamste belemmering
 2022 1e kwartaal (% bedrijven )Gemiddelde 1e kwartalen 2012-2021 (% bedrijven )
Niet-financieel bedrijfsleven13,62,9
Autohandel en -reparatie29,12,9
Industrie27,56
Groothandel en handelsbemiddeling23,94,5
Verhuur en handel van onroerend goed19,73,8
Delfstoffenwinning12,96,1
Bouwnijverheid12,32,4
Vervoer en opslag11,63,5
Landbouw, bosbouw en visserij9,22,9
Detailhandel (niet in auto's)9,21,9
Overige dienstverlening71,1
Zakelijke dienstverlening4,61,2
Informatie en communicatie4,50,7
Horeca1,41,6
Cultuur, sport en recreatie1,10,9
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW