Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken 2012-2023

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2021 1e kwartaal -10,0 0,8 -4,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2021 2e kwartaal 19,5 13,4 -5,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2021 3e kwartaal 12,7 18,8 12,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2021 4e kwartaal 25,2 21,5 8,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 1e kwartaal -1,2 17,3 4,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1e kwartaal -1,0 7,8 -6,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 2e kwartaal 23,7 15,8 1,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 3e kwartaal -7,1 12,4 2,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4e kwartaal 8,8 8,4 -6,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal 6,7 17,4 -12,0
B Delfstoffenwinning 2021 1e kwartaal 8,2 -23,9 11,7
B Delfstoffenwinning 2021 2e kwartaal -6,7 -18,9 26,1
B Delfstoffenwinning 2021 3e kwartaal -2,4 -10,8 -8,9
B Delfstoffenwinning 2021 4e kwartaal 55,8 -7,1 29,1
B Delfstoffenwinning 2022 1e kwartaal -11,9 -9,8 38,7
C Industrie 2021 1e kwartaal 0,3 2,0 0,3
C Industrie 2021 2e kwartaal 18,5 11,1 6,1
C Industrie 2021 3e kwartaal 14,0 17,6 9,1
C Industrie 2021 4e kwartaal 24,1 21,4 6,9
C Industrie 2022 1e kwartaal 9,0 22,1 8,6
F Bouwnijverheid 2021 1e kwartaal 0,2 10,5 10,5
F Bouwnijverheid 2021 2e kwartaal 28,2 21,0 4,7
F Bouwnijverheid 2021 3e kwartaal 20,6 14,7 3,6
F Bouwnijverheid 2021 4e kwartaal 26,1 21,7 -0,2
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal 12,3 22,1 6,9
G Handel 2021 1e kwartaal -20,2 3,4 -4,2
G Handel 2021 2e kwartaal 22,9 10,0 -8,9
G Handel 2021 3e kwartaal 2,1 15,0 16,6
G Handel 2021 4e kwartaal 25,2 19,3 7,2
G Handel 2022 1e kwartaal -15,4 12,7 2,9
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal -19,6 -11,6 -1,3
H Vervoer en opslag 2021 2e kwartaal 12,6 10,3 -7,2
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal 9,9 15,5 12,1
H Vervoer en opslag 2021 4e kwartaal 31,2 22,0 0,5
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal -0,8 11,3 13,4
I Horeca 2021 1e kwartaal -45,4 -36,9 -79,5
I Horeca 2021 2e kwartaal 16,9 8,4 -60,3
I Horeca 2021 3e kwartaal 62,3 41,1 21,7
I Horeca 2021 4e kwartaal -4,2 14,0 36,0
I Horeca 2022 1e kwartaal -39,1 3,3 -58,4
J Informatie en communicatie 2021 1e kwartaal 2,7 9,7 14,2
J Informatie en communicatie 2021 2e kwartaal 11,9 18,8 7,4
J Informatie en communicatie 2021 3e kwartaal 11,4 14,1 19,1
J Informatie en communicatie 2021 4e kwartaal 37,0 26,8 15,1
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal 3,5 25,2 17,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1e kwartaal -5,0 0,1 2,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 2e kwartaal 3,6 2,3 -6,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3e kwartaal 2,4 8,2 0,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 4e kwartaal 7,8 8,9 0,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal 1,4 2,6 5,7
M Specialistische zakelijke diensten 2021 1e kwartaal 5,7 13,5 16,5
M Specialistische zakelijke diensten 2021 2e kwartaal 8,8 20,3 3,3
M Specialistische zakelijke diensten 2021 3e kwartaal -3,8 25,5 13,3
M Specialistische zakelijke diensten 2021 4e kwartaal 36,1 31,2 6,8
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal 15,2 31,8 17,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal -6,0 -3,5 -19,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 2e kwartaal 28,1 13,6 -6,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3e kwartaal 15,5 26,6 18,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 4e kwartaal 25,8 26,3 20,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal 5,9 11,9 15,9
R Cultuur, sport en recreatie 2021 1e kwartaal -46,2 -23,5 -67,1
R Cultuur, sport en recreatie 2021 2e kwartaal 17,6 14,6 -53,5
R Cultuur, sport en recreatie 2021 3e kwartaal 54,1 34,0 8,3
R Cultuur, sport en recreatie 2021 4e kwartaal 28,1 23,2 37,5
R Cultuur, sport en recreatie 2022 1e kwartaal -38,3 3,8 -49,1
S Overige dienstverlening 2021 1e kwartaal -23,8 -8,6 -37,2
S Overige dienstverlening 2021 2e kwartaal 10,5 -3,0 -29,3
S Overige dienstverlening 2021 3e kwartaal 9,0 9,9 1,7
S Overige dienstverlening 2021 4e kwartaal 8,3 6,6 15,5
S Overige dienstverlening 2022 1e kwartaal -5,8 6,6 -12,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008), actief op 15 augustus 2023. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.