Bbp gestegen op Bonaire in 2019, gedaald op Sint Eustatius en Saba

Bouwvakkers in Caribisch Nederland
© © Z.ePhotography
Het bruto binnenlands product (bbp) op Bonaire is in volume met 6,3 procent toegenomen in 2019. Dit is de hoogste groei sinds het begin van de reeks in 2012. Op Sint Eustatius en Saba daalde het bbp met respectievelijk 8,6 procent en 5,3 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De volumeverandering van het bbp is de ontwikkeling van de waarde van het bbp gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Voor de prijscorrectie is gebruikgemaakt van de consumentenprijsindex.

Bbp Bonaire, volume
JaarVolume bbp (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20132,4
20141,6
20153,4
20162,2
2017-1,3
20183,9
20196,3

Groei in bouw, horeca en handel op Bonaire

Er werd net als in 2018 volop gebouwd op Bonaire. De toegevoegde waarde van de bouw op Bonaire steeg met 23,3 procent. De handel profiteerde van de sterke groei in de bouw, door een toename van de invoer van bouwmaterialen door bouwmarkten. Ook met andere bedrijven in de handel, zoals supermarkten, ging het goed in 2019. De toegevoegde waarde in de handel steeg met 10,1 procent.

De stijging van de toegevoegde waarde van de horeca met 11,2 procent in 2019 komt met name door de stijging in het aantal toeristen dat per boot of vliegtuig naar Bonaire kwam, en door de toename van de bevolking. Het inkomend toerisme per vliegtuig steeg met 6,8 procent en het aantal cruisepassagiers met 15,3 procent in 2019. De bevolking nam toe met 3,4 procent. Dit leidde tot een hogere vraag naar dranken en maaltijden en daar profiteerden zowel logiesaccommodaties als eet- en drinkgelegenheden van.

Door de stijging van het aantal toeristen steeg ook de toegevoegde waarde van de autoverhuurbedrijven in de zakelijke dienstverlening. In totaal steeg de toegevoegde waarde van de zakelijke dienstverlening met 6,5 procent.

De toegevoegde waarde van de energie- en waterbedrijven steeg met 10,8 procent doordat zowel de elektriciteitsproductie als de productie van leidingwater toenam.
Er zijn ook bedrijfstakken die minder goed presteerden in 2019. De toegevoegde waarde van de bedrijfstak vervoer, informatie en communicatie daalde met 3,0 procent. De daling zat breed verspreid over de bedrijven in deze bedrijfstak. De toegevoegde waarde van de industrie daalde met 2,3 procent. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een aantal bedrijven die hun activiteiten staakten in 2019.

Volume toegevoegde waarde bedrijfstakken Bonaire, 2019
BedrijfstakVolume toegevoegde waarde (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Bouw23,3
Horeca11,2
Energie- en waterbedrijven10,8
Handel10,1
Zakelijke dienstverlening6,5
Overheid5,7
Cultuur, sport en recreatie4,1
Gezondheidszorg3,9
Onderwijs3,2
Financiële dienstverlening2,9
Verhuur en handel onroerend goed1,7
Landbouw0,1
Industrie-2,3
Vervoer, informatie en communicatie-3,0

Krimp op Sint Eustatius en Saba

De krimp van 8,6 procent op Sint Eustatius werd vooral veroorzaakt door enkele grote bedrijven op het eiland. Deze bedrijven produceren vooral voor de export, en zijn afhankelijk van regionale ontwikkelingen in de oliesector. Hoewel deze bedrijven grote invloed hebben op het bbp, is hun invloed op het nationaal inkomen beperkt. De winst van deze bedrijven wordt namelijk niet meegeteld in het nationaal inkomen, omdat deze bedrijven volledig in eigendom zijn van buitenlandse aandeelhouders. De bedrijven leveren vooral een bijdrage aan het arbeidsinkomen op het eiland.

De krimp op Saba werd vooral veroorzaakt door de bouw en het onderwijs. De toegevoegde waarde van het onderwijs daalde, omdat er in 2019 minder studenten kwamen. Dat de bouw is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor komt doordat in 2018 veel werkzaamheden nodig waren om de schade van de orkanen Irma en Maria te herstellen.

Bbp Sint Eustatius en Saba, volume
JaarSint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20130,85,5
2014-6,8-0,2
20153,21,2
2016-1,0-0,5
20176,6-1,4
2018-11,8-2,5
2019-8,6-5,3

Papiaments

Een vertaling van dit bericht in het Papiaments kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl