8 op de 10 bioscopen kregen doorlopend coronasteun

Artiesten treden op voor een lege zaal tijdens de coronacrisis.
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Van de bioscopen deed 80 procent in de hele periode dat dit mogelijk was een beroep op steun. Zij maakten gebruik van tegemoetkoming voor vaste lasten en/of compensatie voor loonkosten. Van alle bedrijven met twee of meer werkzame personen gold dit voor 6 procent. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ter ondersteuning van ondernemers heeft de overheid tijdens de coronacrisis steunmaatregelen ingevoerd. Van maart 2020 tot en met juni 2021 zijn vijf pakketten met steunmaatregelen van kracht geweest. Ruim 26 duizend bedrijven (6 procent van alle bedrijven) met twee of meer werkzame personen ontvingen sinds maart 2020 doorlopend overheidssteun vanuit de NOW-regeling (loonkosten) en/of de TOGS/TVL-regeling (vaste lasten). Dit zijn de twee belangrijkste regelingen voor bedrijven van deze grootte.

Naast bioscopen maakten relatief veel theaters en schouwburgen gedurende de hele coronacrisis gebruik van steun. In deze branches hadden 7 op de 10 bedrijven van maart 2020 tot en met juni 2021 loonkostensteun en/of tegemoetkoming vaste lasten nodig. Bij hotel-restaurants en cafés ging dit op voor iets minder dan de helft van de bedrijven. Daarnaast maakte nog ruim een kwart van de hotel-restaurants en cafés in vier van de vijf aanvraagperioden gebruik van steunpakketten. In de zomer van 2020 werden de meesten daarvan niet ondersteund.

Top 10 continu gebruik loonsteun en/of tegemoetkoming vaste lasten naar branche, mrt 2020-jun 2021
BrancheAandeel (% bedrijven met 2 of meer werkzame personen)
Bioscopen79
Theaters en schouwburgen69
Ongeregeld personenwegvervoer56
Hotel-restaurants47
Cafés43
Reisorganisatiebureaus43
Sporthallen en -zalen43
Pret- en themaparken43
Exploitatie van speelautomaten42
Reisbemiddelingsbureaus42

39 procent maakte gebruik van steun

Tot en met 30 juni 2021 ontvingen bijna 162 duizend bedrijven met twee of meer werkzame personen minimaal één periode loonsteun en/of tegemoetkoming voor vaste lasten. Dat komt neer op 39 procent van alle bedrijven van deze grootte. Door de eerste lockdown in maart 2020 werden sommige sectoren hard getroffen. Bedrijven deden dan ook vooral aan het begin van de coronacrisis beroep op steun (35 procent). 

Tijdens de zomermaanden (derde kwartaal van 2020) maakten bedrijven fors minder gebruik van steun (14 procent). In de zomer vonden versoepelingen plaats waardoor de noodzaak voor steun afnam of bedrijven niet meer voldeden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regelingen. Met name tandartsen, rijscholen en kappers, die het tweede kwartaal nog relatief vaak gebruikmaakten van de steunmaatregelen, deden nauwelijks nog beroep op vervolgsteun. Na de zomer van 2020 steeg de besmettingsgraad weer en ging Nederland in december 2020 weer in lockdown. Dit leidde tot een toename van het aantal bedrijven dat een beroep deed op steun eind 2020 en begin 2021. 

De vijf verschillende steunpakketten komen ongeveer overeen met de vijf kwartalen van april 2020 tot en met juni 2021. Vanaf juli tot en met september 2021 was het zesde steunpakket van kracht, wat volgens het kabinet het laatste pakket generieke steunmaatregelen is voor bedrijven. In de periode daarna blijven nog enkele gerichte maatregelen van kracht, zoals voor de nachthoreca en de evenementen.

Bedrijven met steun loonkosten en/of vaste lasten, mrt 2020-jun 2021
JaarKwartaalAandeel (% bedrijven met 2 of meer werkzame personen)
2020Tweede kwartaal35
2020Derde kwartaal14
2020Vierde kwartaal18
2021Eerste kwartaal19
2021Tweede kwartaal11