Steunmaatregelen

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS de deelname aan en effecten van deze maatregelen regelmatig in kaart. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken. Het negende rapport is gepubliceerd op 13 oktober 2021 en bevat cijfers over gebruikers van tweeëntwintig regelingen, waarbij de administratieve stand tot en met 31 augustus 2021 wordt weergegeven. De verwerking van de aanvragen voor de TVL Q2 2021 is nog niet helemaal compleet. Het uiteindelijke aantal gebruikers van het vijfde steunpakket zal dus nog iets hoger uitvallen.

Het bericht gaat over de regelingen voor vaste lasten en loonkosten die vooral belangrijk zijn voor bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De Tozo, vooral belangrijk voor eenmanszaken, blijft buiten beschouwing. Ook andere regelingen, zoals het uitstel van belastingbetaling en verschillende garanties voor leningen, zijn niet meegenomen.