Steunmaatregelen in verband met corona

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS de deelname aan- en effecten van deze maatregelen in kaart.

In dit onderzoek is gekeken naar de steunmaatregelen die tot en met eind februari 2021 zijn verleend. Het onderzoek omvat enkel cijfers over gebruikers van de grootste regelingen. Kleinere regelingen en garantstellingen zijn buiten beschouwing gelaten.