Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 januari* 22.081 15.743
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 februari* 21.320 12.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 maart* 15.740 12.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 april* 9.337 9.446
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 mei* 8.981 8.765
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 juni* 12.659 11.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 juli* 17.782 16.411
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 augustus* 25.886 15.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 september* 30.646 12.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 oktober* 20.869 12.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 november* 17.762 11.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 december* 16.187 12.597
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020* 219.250 151.671
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 januari* 15.663 11.061
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 februari* 16.053 10.156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 maart* 16.439 11.313
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 januari* 2.174 2.554
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 februari* 1.392 1.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 maart* 2.098 1.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 april* 1.886 1.016
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 mei* 1.524 792
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 juni* 1.927 1.294
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 juli* 3.073 1.961
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 augustus* 2.977 2.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 september* 2.098 1.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 oktober* 1.710 1.804
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 november* 1.449 1.566
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 december* 1.706 1.885
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020* 24.014 20.193
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 januari* 1.646 1.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 februari* 1.191 1.208
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 maart* 1.391 1.454
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 januari* 19.907 13.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 februari* 19.928 10.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 maart* 13.642 11.301
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 april* 7.451 8.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 mei* 7.457 7.973
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 juni* 10.732 10.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 juli* 14.709 14.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 augustus* 22.909 13.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 september* 28.548 10.893
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 oktober* 19.159 10.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 november* 16.313 9.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 december* 14.481 10.712
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020* 195.236 131.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 januari* 14.017 9.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 februari* 14.862 8.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 maart* 15.048 9.859
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 januari* 19.227 11.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 februari* 19.300 9.496
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 maart* 12.978 10.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 april* 6.895 7.891
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 mei* 7.011 7.547
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 juni* 10.087 9.531
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 juli* 13.653 13.366
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 augustus* 21.628 12.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 september* 27.581 9.875
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 oktober* 18.434 9.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 november* 15.720 8.936
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 december* 13.858 9.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020* 186.372 120.465
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 13.418 8.293
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 14.337 8.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 14.485 9.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 januari* 680 1.269
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 februari* 628 974
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 maart* 664 826
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 april* 556 539
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 mei* 446 426
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 juni* 645 572
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 juli* 1.056 1.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 augustus* 1.281 1.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 september* 967 1.018
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 oktober* 725 1.182
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 november* 593 816
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 december* 623 987
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020* 8.864 11.013
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 599 838
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 525 636
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 563 763
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 april 2021:
De voorlopige cijfers van maart 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.