Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 januari 22.220 15.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 februari 21.695 11.813
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 maart 15.610 12.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 april 9.365 8.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 mei 9.066 8.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 juni 12.740 11.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 juli 18.042 16.918
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 augustus 26.747 15.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 september 30.408 12.997
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 oktober 20.861 13.612
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 november 17.783 12.371
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 december 16.316 13.326
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 220.853 152.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 januari 15.776 11.782
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 februari 16.245 9.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 maart 16.466 11.269
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 januari 2.242 2.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 februari 1.459 1.599
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 maart 2.192 1.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 april 1.919 913
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 mei 1.580 777
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 juni 2.007 1.207
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 juli 3.192 2.002
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 augustus 3.117 2.171
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 september 2.169 1.901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 oktober 1.779 1.939
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 november 1.505 1.648
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 december 1.775 2.038
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2020 24.936 20.198
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 januari 1.706 1.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 februari 1.237 1.218
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 maart 1.450 1.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 januari 19.978 13.283
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 februari 20.236 10.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 maart 13.418 11.057
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 april 7.446 7.556
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 mei 7.486 7.286
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 juni 10.733 9.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 juli 14.850 14.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 augustus 23.630 13.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 september 28.239 11.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 oktober 19.082 11.673
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 november 16.278 10.723
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 december 14.541 11.288
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2020 195.917 132.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 januari 14.070 9.867
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 februari 15.008 8.256
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 maart 15.016 9.814
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 januari 19.235 12.016
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 februari 19.572 9.289
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 maart 12.725 10.349
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 april 6.865 7.206
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 mei 7.008 6.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 juni 10.059 9.447
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 juli 13.738 13.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 augustus 22.304 11.896
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 september 27.256 9.957
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 oktober 18.329 10.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 november 15.663 9.698
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 december 13.885 10.077
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2020 186.639 121.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari 13.421 9.011
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari 14.466 7.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart 14.424 8.988
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 januari 743 1.267
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 februari 664 925
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 maart 693 708
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 april 581 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 mei 478 321
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 juni 674 543
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 juli 1.112 1.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 augustus 1.326 1.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 september 983 1.139
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 oktober 753 1.309
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 november 615 1.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 december 656 1.211
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2020 9.278 11.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari 649 856
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari 542 647
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart 592 826
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers van oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.