Verbruik

Het berekende (netto) verbruik. Het verbruik wordt berekend door bij de productie het invoersaldo op te tellen. Het netto verbruik is exclusief distributieverliezen op het elektriciteitsnet. Cijfers per sector zijn (nog) niet beschikbaar.