Netto elektriciteitsproductie

Netto elektriciteitsproductie betreft de totale elektriciteitsproductie minus het (eigen) verbruik door elektriciteit producerende installaties.