2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling

Een verkeersregelaar wijst twee vrouwelijke voorbijgangers in de stad in welke richting ze moeten lopen
© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met juli gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent. Dank zij deze steun konden zij het loon van werknemers doorbetalen bij verminderde inkomsten. De uitkeringen zijn niet gekoppeld aan specifieke banen, zoals bij andere baan- of loonsubsidies. De ondernemer ontvangt maximaal 90 procent van de loonsom. In dat geval is de gederfde omzet 100 procent. De uitkeringen moeten nog definitief worden vastgesteld. Het is mogelijk dat de omzetverliezen kleiner waren dan verwacht, zodat ook het aantal uitkeringen uiteindelijk lager zal uitvallen.

Horeca ontvangt voor 85 procent van de banen een uitkering

De bedrijfstakken waarin verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen waren betrokken bij een NOW-uitkering waren de horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), cultuur, sport en recreatie (76 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (57 procent). Onder deze laatste bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Dit zijn meteen ook de drie bedrijfstakken waar van maart tot en met juni de meeste banen verdwenen.

Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181 duizend banen, een afname van 6,9 procent. Het baanverlies was met 12,2 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie (beide 10 procent).

Bij de bedrijven die geen NOW-steun ontvingen, groeide het aantal banen licht, met 0,3 procent. Ook in de horeca was er nog sprake van banengroei (6,4 procent) bij de 15 procent bedrijven die geen NOW-steun ontvingen. Het gaat dan voornamelijk om banen bij fastfoodrestaurants en cafetaria’s.

De regeling is zo opgesteld dat ontslag van werknemers zoveel mogelijk achterwege blijft. Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt (bijvoorbeeld oproepbanen) niet geregistreerd als baan.

Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar bedrijfstak
BedrijfstakWerknemersbanen betrokken bij NOW-regeling (% werknemersbanen in februari)
Horeca85
Cultuur, sport
en recreatie
76
Verhuur en overige
zakelijke diensten
57
Vervoer en opslag46
Overige dienstverlening43
Industrie40
Handel35
Specialistische
zakelijke diensten
29
Landbouw, bosbouw
en visserij
27
Informatie en
communicatie
26
Bouwnijverheid22
Delfstoffenwinning21
Verhuur en handel
van onroerend goed
19
Waterbedrijven en
afvalbeheer
14
Gezondheids- en
welzijnszorg
7
Onderwijs7
Financiële dienstverlening5
Energievoorziening3
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
0
1) Het gaat om de eerste periode dat deze regeling van kracht was, van maart tot en met juli 2020

Vaker NOW-steun in kleinere bedrijven

Kleinere bedrijven ontvangen iets vaker NOW-steun dan grotere bedrijven. Bij bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen in dienst die een NOW-uitkering ontvingen ging het om 46 procent van de werknemersbanen en bij bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen om 41 procent.

Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar grootteklasse
Aantal werkzame personenWerknemerbanen betrokken bij NOW-uitkering (% werknemersbanen in februari )
0 tot 1036
10 tot 5046
50 tot 10041
100 tot 50031
500 of meer21
1) Het gaat om de eerste periode dat deze regeling van kracht was, van maart tot en met juli 2020

Vooral werknemers tot 30 jaar bij bedrijven die NOW ontvangen

Jonge werknemers (tot 30 jaar) zijn beter vertegenwoordigd in de bedrijven die NOW-steun ontvangen dan andere leeftijdsgroepen. Van de banen bij bedrijven die een NOW-uitkering krijgen was zelfs 42 procent bezet door werknemers van 20 tot 25 jaar.

Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar leeftijd
LeeftijdWerknemersbanen met NOW-uitkering (% werknemersbanen in februari )
15 tot 20 jaar 37
20 tot 25 jaar 42
25 tot 30 jaar 35
30 tot 35 jaar 31
35 tot 40 jaar 29
40 tot 45 jaar 28
45 tot 50 jaar 28
50 tot 55 jaar 27
55 tot 60 jaar 25
60 tot 65 jaar 24
65 tot 75 jaar 30
75 jaar en ouder 32
1) Het gaat om de eerste periode dat deze regeling van kracht was, van maart tot en met juli 2020

Aandeel flexibele banen in horecabedrijven met NOW in juni weer toegenomen

In de twee zwaarst gesteunde bedrijfstakken, de horeca en cultuur, sport en recreatie, nam het aantal banen bij de bedrijven die een uitkering ontvingen in eerste instantie sterk af tussen februari en april. Daarbij waren het de flexibele banen die verdwenen, het aantal vaste banen bleef vrijwel gelijk. Wel was er een verschillende ontwikkeling in de twee bedrijfstakken. Bij de bedrijven met NOW-steun in de horeca nam in juni het aantal banen weer toe. In de cultuur, sport en recreatie bleef het aantal banen afnemen.

Banen van werknemers in horecabedrijven met NOW-uitkering, 2020
MaandVast (x 1 000)Flex (x 1 000)
Februari 124 244
Maart 126 232
April 125 191
Mei 124 185
Juni 125 206

Banen van werknemers in cultuur-, sport- en recreatiebedrijven met NOW-uitkering, 2020
MaandVast (x 1 000)Flex (x 1 000)
Februari5057
Maart5055
April5048
Mei5047
Juni5046