Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) 1e periode

Op 6 april 2020 heeft de rijksoverheid het loket geopend voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Met het geld kunnen zij hun werknemers blijven doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen te behouden die geraakt worden door de coronacrisis.

De aanvraagperiode van de NOW 1 liep van 6 april tot en met 5 juni 2020. Bedrijven konden een tegemoetkoming aanvragen voor de periode maart, april en mei 2020. De voorwaarde voor de tegemoetkoming was dat het bedrijf gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtte. Het verwachte omzetverlies kon zijn over de periode maart-april-mei, april-mei-juni, mei-juni-juli 2020. Op basis van de aanvraag heeft het UWV voorschotten uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag is berekend op basis van het geschatte omzetverlies. Vanaf 7 oktober 2020 worden de definitieve berekeningen uitgevoerd. Dit kan leiden tot correcties en terugbetaling van de eerder ontvangen voorschotten in het kader van de NOW 1.