Werknemersbanen bij bedrijven met en zonder NOW, mrt-jul 2020

Cijfers over banen van werknemers bij bedrijven die vanuit de NOW-regeling gedurende maart tot en met juli 2020 een uitkering hebben aangevraagd en ontvangen.
De NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Dank zij deze steun konden zij het loon van werknemers doorbetalen bij verminderde inkomsten. De uitkeringen zijn niet gekoppeld aan specifieke banen. De uitkeringen moeten nog definitief worden vastgesteld. Het is mogelijk dat de omzetverliezen kleiner waren dan verwacht, zodat ook het aantal uitkeringen uiteindelijk lager zal uitvallen.