Meer twintigers en dertigers omgekomen in verkeer in 2019

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Dodelijk verkeersongeval in het centrum van Rotterdam met politie en ambulance inmiddels aanwezig.
© Hollandse Hoogte
In 2019 kwamen in Nederland 661 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 17 verkeersdoden minder dan in 2018, maar nog steeds meer slachtoffers per jaar dan in de jaren 2012-2017. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers steeg met 24 procent: van 147 in 2018 naar 183 in 2019. De meeste slachtoffers van verkeersongevallen vielen in Noord-Brabant. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

In 2019 vielen 661 verkeersdoden, 2,5 procent minder dan in 2018. Vorig jaar kwamen 465 mannen en 196 vrouwen om in het verkeer. Onder mannen nam het aantal verkeersdoden na een sterke toename in 2018 weer af in 2019. Bij vrouwen was er geen afname zichtbaar.

Verkeersdoden
JaarTotaalMannenVrouwen
20001166861305
20011083816267
20021066790276
20031088804284
2004881630251
2005817594223
2006811576235
2007791574217
2008750552198
2009720524196
2010640475165
2011661477184
2012650479171
2013570419151
2014570411159
2015621458163
2016629458171
2017613453160
2018678485193
2019661465196
 

De meeste verkeersslachtoffers waren inzittenden van een personenauto (237); 168 bestuurders en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers.

Meer motorrijders slachtoffer

Het aantal motorrijders dat omkwam in het verkeer nam toe van 42 in 2018 naar 52 vorig jaar. Ook kwamen in 2019 meer bromfietsers en inzittenden van personenauto’s om. Wel kwamen er minder fietsers om in het verkeer. Rijdend op een e-bike kregen 65 personen in 2019 een dodelijk verkeersongeval; dit is een derde van alle fietsdoden. In 2018 overleden 57 e-bikers door een verkeersongeval.

Verkeersdoden, vervoerswijze
Vervoerswijze201920182017
Personenauto237233201
Fiets203228206
Motor524251
Voetganger495458
Scootmobiel424425
Brom- of
snorfiets
423441
Bestel- of
vrachtauto
282625
Overig8176
 

24 procent meer twintigers en dertigers omgekomen in verkeer

Het aantal mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar dat omkwam in het verkeer is gestegen van 147 in 2018 naar 183 in 2019, een stijging van 24 procent. De grootste toename is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s (van 80 in 2018 naar 93 in 2019), motorrijders (van 24 in 2018 naar 32 in 2019) en bromfietsers (van 3 in 2018 naar 11 in 2019).   
Bij 40- tot 60-jarigen daalde het aantal verkeersdoden met 21 naar 105 in 2019. Deze afname is nagenoeg alleen bij fietsers te zien. Het aantal fietsdoden in deze leeftijdsgroep nam met bijna de helft af (van 46 in 2018 naar 24 in 2019).

Helft verkeersdoden 60 jaar of ouder

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam wel af van 350 in 2018 naar 324 in 2019. In 2018 nam het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nog toe met 62. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Verkeersdoden, leeftijd
Leeftijd201920182017
Jonger dan
20 jaar
495549
20 tot
40 jaar
183147147
40 tot
60 jaar
105126129
60 tot
80 jaar
198207166
80 jaar
of ouder
126143122
 

Meeste verkeersdoden in Noord-Brabant

In Noord-Brabant kwamen 142 mensen om in het verkeer, tegen 150 in 2018. In zowel Noord-Holland als Gelderland vielen 87 verkeersdoden. In Zuid-Holland is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gedaald van 100 in 2018 naar 85 in 2019. In Zeeland, Flevoland en Groningen vielen de minste verkeersdoden.

Verkeersdoden, 2019
ProvincieVerkeersdoden
Groningen19
Friesland29
Drenthe29
Overijssel 57
Flevoland16
Gelderland87
Utrecht45
Noord-Holland87
Zuid-Holland85
Zeeland13
Noord-Brabant142
Limburg52
 

Minste autoslachtoffers per gereden kilometer in Zuid-Holland en Zeeland 

In Noord-Brabant (55), Gelderland (30) en Zuid-Holland (26) vielen in absolute zin in 2019 de meeste slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s. In Zeeland was het aantal dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s het laagst. Per miljard gereden autokilometers was het aantal autoslachtoffers van een dodelijk ongeluk het hoogst in Noord-Brabant, Drenthe en Limburg en het laagst in Zuid-Holland en Zeeland.

Verkeersdoden personenauto's, per miljard gereden kilometers, 2019
ProvincieAantal verkeersdoden personenauto's
Nederland1,6
Noord-Brabant2,5
Drenthe2,4
Limburg2,4
Groningen2,2
Overijssel2,1
Flevoland1,9
Gelderland1,6
Friesland1,3
Utrecht1,3
Noord-Holland1,1
Zeeland1,0
Zuid-Holland1,0