E-bike

De e-bike is een fiets met elektrische ondersteuning. Vanaf 2016 kan het aantal overledenen op een e-bike bij het CBS geregistreerd worden. In 2019 zijn 65 personen geregistreerd als verkeersdode die rijdend op een e-bike een dodelijk ongeval kregen. Dit aantal is hoger dan in 2018, met 57 fietsdoden op een e-bike. De genoemde aantallen e-bikedoden zijn wel de minimale aantallen, dus een ondergrens. Het CBS is afhankelijk van de invulling van het type fiets op het proces verbaal bij het Openbaar Ministerie of op het doodsoorzaakformulier. Hier wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen gewone fiets en de e-bike. Als er geen onderscheid gemaakt kan worden, worden deze overledenen bij de categorie gewone fiets geteld.