Genormaliseerde elektriciteitsproductie

Het gaat hier om de genormaliseerde bruto productie van elektriciteit, gecorrigeerd voor weersomstandigheden en inclusief de indirecte productie van elektriciteit uit groen gas.
De genormaliseerde productie in een jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht).

De productie van zonnestroom is ook afhankelijk van het weer, maar in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie is afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen. Echter, de statistische methode gaat bij de berekening van de stroomproductie sinds 2018 uit van een vast getal voor de productie per eenheid vermogen dat wordt vermenigvuldigd met een factor die de actuele zoninstraling relateert aan het langjarig gemiddelde van de zoninstraling. Voor 2018 werd deze factor niet gebruikt.