Zonnestroom

Het totale vermogen van de zonnepanelen voor de opwekking van zonnestroom is berekend door bij de door CertiQ geregistreerde capaciteit van installaties (meest grootverbruikers) een schatting op te tellen van de capaciteit bij kleinverbruikers.