Bbp groeit met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019

© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook in elk van de voorgaande drie kwartalen was de groei 0,4 procent. De groei in het vierde kwartaal is te danken aan de consumptie, de investeringen en het handelssaldo. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2019 bekend. Het bbp was vorig jaar 1,7 procent groter dan in 2018.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
20121e kwartaal100,8
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,1
20161e kwartaal105,1
20162e kwartaal105,3
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,4
20171e kwartaal108
20172e kwartaal108,9
20173e kwartaal109,7
20174e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal111,9
20183e kwartaal112,2
20184e kwartaal112,8
20191e kwartaal113,3
20192e kwartaal113,7
20193e kwartaal114,2
20194e kwartaal114,6

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 was het bbp 1,5 procent groter. De jaar-op-jaartoename is minder sterk dan in de drie voorgaande kwartalen. De groei werd in het vierde kwartaal gedragen door de consumptie en de investeringen.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie in 2019.

Bbp groeit in 2019 met 1,7 procent

In 2019 was het bbp 1,7 procent groter dan in 2018 volgens de eerste berekening van het CBS. De groei is lager dan in 2018, toen het bbp met 2,6 procent toenam. De groei in 2019 is te danken aan meer consumptie en investeringen. Het handelssaldo droeg negatief bij.

Bruto binnenlands product (volume)
PeriodenVerandering
20012,3
20020,2
20030,2
20042
20052,1
20063,5
20073,8
20082,2
2009-3,7
20101,3
20111,6
2012-1
2013-0,1
20141,4
20152
20162,2
20172,9
20182,6
20191,7

Meer investeringen in personenauto’s en bedrijfsgebouwen

In 2019 zijn de investeringen met 5,3 procent gegroeid. Een jaar eerder was de groei 3,2 procent. In 2019 is vooral meer geïnvesteerd in personenauto’s en gebouwen. Ook de investeringen in woningen, infrastructuur, vliegtuigen en machines lagen hoger dan een jaar eerder. De groei van de investeringen in woningen is met 1,5 procent in 2019 wel een stuk lager dan in 2018, toen de investeringen in woningen met 7 procent groeiden.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie lag in 2019 op een relatief hoog niveau en was gemiddeld ook hoger dan in 2018. Het producentenvertrouwen industrie was in 2019 weliswaar minder hoog dan in 2018, maar lag wel boven het langjarige gemiddelde.

Consumenten hebben meer besteed aan woninginrichting en apparaten

Consumenten hebben vorig jaar 1,4 procent meer besteed dan in 2018. De groei ligt lager dan in de twee voorafgaande jaren, toen consumenten ruim 2 procent meer uitgaven dan een jaar eerder. Consumenten gaven in 2019 vooral meer uit aan woninginrichting, elektrische apparaten (audio, tv, computers, telefoons, huishoudelijke apparaten, etc.) en aan kleding. Aan personenauto’s hebben ze in 2019 minder besteed dan in 2018. Verder gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het verder groeien van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en de ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2019 waren er gemiddeld 183 duizend banen meer dan in 2018. Ook zijn er bijna 219 duizend woningen verkocht, het op een na hoogste aantal ooit. 

Vooral meer uitvoer van machines en chemische producten

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2019 met 2,6 procent minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben in 2019 vooral meer chemische producten en machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Ook de uitvoer van aardolieproducten en kleding en textiel lag hoger dan in 2018. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide in 2019, maar de uitvoer van Nederlands product kromp ten opzichte van 2018.

De invoer van goederen en diensten groeide met 3,2 procent harder dan de uitvoer. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2019 negatief bij aan de bbp-groei.

In een groot deel van 2019 werd de groei van de import en export gedrukt door een bedrijf dat een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Op het handelssaldo had dit nagenoeg geen effect.

Bestedingen naar categorie (volume)
 2019 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product1,72,6
Invoer goederen en diensten3,23,3
Investeringen in vaste activa5,33,2
Uitvoer goederen en diensten2,63,7
Consumptie huishoudens1,42,3
Consumptie overheid1,31,6

Bouwnijverheid groeide het sterkst

De productie van de bouwnijverheid groeide in 2019 met 4,7 procent het sterkst. Daarna volgde de sector informatie en communicatie met 3,7 procent. De groei van de bouwnijverheid was wel kleiner dan in de vier voorafgaande jaren.

De productie van de industrie groeide in 2019 ook, maar met 0,8 procent minder sterk dan in 2018. Toen lag de productie 4,7 procent hoger dan een jaar eerder. Net als in 2018 groeide vooral de productie van machines en apparaten in 2019. Dit zijn ook producten die het goed deden in de export. De delfstoffenwinning daarentegen kromp ook in 2019.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2019 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Bouwnijverheid4,77,7
Informatie en communicatie3,73,9
Energie3,20,6
Zakelijke dienstverlening34,8
Verhuur en handel onroerend goed2,82,7
Handel, vervoer en horeca2,23,2
Cultuur, recreatie en overige diensten22,8
Overheid, onderwijs en zorg1,70,9
Landbouw en visserij1-2,5
Industrie0,84,7
Water en afval-0,61,4
Financiële instellingen-2,1-1,4
Delfstoffenwinning-12,2-15

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op woensdag 25 maart. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot een bijstelling van het groeicijfer in de voorgaande kwartalen van 2019 en 2018.