Productie industrie 0,4 procent hoger in oktober

© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in oktober 2018, maakt het CBS bekend. De stijging op jaarbasis is wat kleiner dan een maand eerder.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
jaarmaandverandering
2015november1,9
december2,9
2016januari3,5
februari0,7
maart2,3
april4,4
mei2,7
juni3,2
juli3,3
augustus2,4
september2,3
oktober0
november3,4
december6,7
2017januari0,4
februari4,9
maart3
april0,5
mei5
juni2,4
juli2,7
augustus3,7
september4,8
oktober5,1
november5,3
december4,4
2018januari7,5
februari3,2
maart3,8
april4,7
mei2,9
juni3,3
juli0,9
augustus4
september1,7
oktober2,4
november1,3
december-4,3
2019januari0,2
februari0,4
maart-0,4
april-0,5
mei-1,2
juni-2,7
juli-0,1
augustus-1,2
september1,4
oktober0,4

Productie machine-industrie groeit het sterkst

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de machine-industrie met bijna 24 procent het sterkst. Ook de productie van de elektrische en elektronische apparatenindustrie groeide. De meeste bedrijfsklassen in de industrie hadden overigens te maken met een krimp van de productie.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, oktober 2019 (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Categorieverandering
Machine23,8
Elektrische en elektronische
apparaten
2,5
Transportmiddelen-0,3
Rubber en kunststof-1,1
Voedingsmiddelen-3,8
Chemische producten-5,1
Metaalproducten-6,8
Reparatie, onderhoud en service -15,5
Industrie (totaal)0,4
De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Trend nagenoeg vlak

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober 2019 bleef de productie nagenoeg gelijk. 

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend nagenoeg vlak.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2015=100)
jaarmaandindex
2015november101,5
december100,4
2016januari101,9
februari101,1
maart102,1
april103,4
mei102,1
juni103,3
juli102,9
augustus101,7
september102,3
oktober102,5
november105
december106,3
2017januari103,1
februari105,5
maart105,2
april104,6
mei106,6
juni106,1
juli106,1
augustus105,6
september107,3
oktober107,7
november109,7
december110,4
2018januari110,5
februari109,4
maart109,4
april109,4
mei109,6
juni109,3
juli107,6
augustus109,3
september109,1
oktober109,6
november110,2
december107
2019januari110,1
februari109,5
maart109
april108,7
mei108,3
juni107,1
juli107,9
augustus108,4
september110,2
oktober110,2

Producentenvertrouwen daalt

Het producentenvertrouwen industrie is in november gedaald. De ondernemers waren in november vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan in de voorgaande maand.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in november iets negatiever dan in oktober. Ze oordeelden negatiever over de huidige bedrijvigheid, maar minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in oktober met ruim 6 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links