GGZ niet meegenomen

Verblijf met behandeling van mensen met een psychische stoornis (geestelijke gezondheidszorg (GGZ)) valt pas na 3 jaar onder de Wlz. Gezien de aparte positie van de GGZ in de Wlz en de vergelijkbaarheid van de cijfers over de Wlz in de tijd zijn personen die gebruikmaken van GGZ niet meegenomen in de cijfers voor dit artikel. Meer informatie staat op de website Monitor Langdurige Zorg.