Vorm van zorg

Lichte en zware zorg wordt ingedeeld op basis van zorgzwaartepakketten (zzp)/zorgprofielen. De zorg in een zorgzwaartepakket betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig heeft.
Onder lichte zorg in de verpleging en verzorging, zoals beschut wonen met begeleiding, verstaan we in dit artikel zzp VV1 tot en met 3. Onder zware zorg in de verpleging en verzorging, zoals wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging, verstaan we zzp VV4 tot en met 10.
Meer informatie staat op de website Monitor Langdurige Zorg.