Wlz-cliënten

Het aantal Wlz-cliënten betreft het aantal personen dat op peildatum een indicatie voor Wlz-zorg heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) èn Wlz-zorg hebben afgenomen. Het gaat om gebruik van Wlz-zorg in natura zoals geregistreerd door Vektis, op basis van de goedgekeurde declaraties die Vektis ontvangt van de Wlz-zorgkantoren. Daarnaast gaat het om gebruik van Wlz-zorg gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) zoals geregistreerd door de SVB, op basis van de door de SVB goedgekeurde declaraties vanuit de pgb's. In de cijfers voor dit artikel zijn personen die gebruikmaken van GGZ niet meegenomen, zie toelichting van de Wlz.