Genormaliseerde elektriciteitsproductie

Het gaat hier om de genormaliseerde brutoproductie van elektriciteit, gecorrigeerd voor weersomstandigheden en inclusief de indirecte productie van elektriciteit uit groen gas.
De genormaliseerde productie in een jaar wordt berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht).
De productie van zonnestroom is ook afhankelijk van het weer, maar in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie is afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen. Echter, de huidige statistische methode gaat bij de berekening van de stroomproductie uit van een vast getal voor de productie per eenheid vermogen.