Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Op land/ op zee Perioden Productie Elektriciteitsproductie (mln kWh)
Totaal windenergie 2016 8.170
Totaal windenergie 2017 januari 860
Totaal windenergie 2017 februari 1.144
Totaal windenergie 2017 maart 974
Totaal windenergie 2017 april 732
Totaal windenergie 2017 mei 590
Totaal windenergie 2017 juni 741
Totaal windenergie 2017 juli 587
Totaal windenergie 2017 augustus 558
Totaal windenergie 2017 september 622
Totaal windenergie 2017 oktober 1.394
Totaal windenergie 2017 november 1.008
Totaal windenergie 2017 december 1.359
Totaal windenergie 2017 10.569
Totaal windenergie 2018 januari** 1.393
Totaal windenergie 2018 februari** 933
Totaal windenergie 2018 maart** 1.069
Totaal windenergie 2018 1e kwartaal** 3.395
Totaal windenergie 2018 april** 778
Totaal windenergie 2018 mei** 627
Totaal windenergie 2018 juni** 570
Totaal windenergie 2018 2e kwartaal** 1.976
Totaal windenergie 2018 juli** 424
Totaal windenergie 2018 augustus** 591
Totaal windenergie 2018 september** 824
Totaal windenergie 2018 3e kwartaal** 1.839
Totaal windenergie 2018 oktober** 941
Totaal windenergie 2018 november** 1.095
Totaal windenergie 2018 december** 1.303
Totaal windenergie 2018 4e kwartaal** 3.338
Totaal windenergie 2018** 10.549
Windenergie op land 2016 5.901
Windenergie op land 2017 januari 538
Windenergie op land 2017 februari 765
Windenergie op land 2017 maart 669
Windenergie op land 2017 april 464
Windenergie op land 2017 mei 356
Windenergie op land 2017 juni 498
Windenergie op land 2017 juli 383
Windenergie op land 2017 augustus 340
Windenergie op land 2017 september 407
Windenergie op land 2017 oktober 899
Windenergie op land 2017 november 634
Windenergie op land 2017 december 918
Windenergie op land 2017 6.869
Windenergie op land 2018 januari** 965
Windenergie op land 2018 februari** 619
Windenergie op land 2018 maart** 739
Windenergie op land 2018 1e kwartaal** 2.323
Windenergie op land 2018 april** 487
Windenergie op land 2018 mei** 395
Windenergie op land 2018 juni** 369
Windenergie op land 2018 2e kwartaal** 1.251
Windenergie op land 2018 juli** 294
Windenergie op land 2018 augustus** 375
Windenergie op land 2018 september** 501
Windenergie op land 2018 3e kwartaal** 1.170
Windenergie op land 2018 oktober** 576
Windenergie op land 2018 november** 702
Windenergie op land 2018 december** 896
Windenergie op land 2018 4e kwartaal** 2.175
Windenergie op land 2018** 6.918
Windenergie op zee 2016 2.269
Windenergie op zee 2017 januari 322
Windenergie op zee 2017 februari 379
Windenergie op zee 2017 maart 305
Windenergie op zee 2017 april 268
Windenergie op zee 2017 mei 235
Windenergie op zee 2017 juni 243
Windenergie op zee 2017 juli 204
Windenergie op zee 2017 augustus 218
Windenergie op zee 2017 september 215
Windenergie op zee 2017 oktober 494
Windenergie op zee 2017 november 374
Windenergie op zee 2017 december 441
Windenergie op zee 2017 3.700
Windenergie op zee 2018 januari** 428
Windenergie op zee 2018 februari** 314
Windenergie op zee 2018 maart** 330
Windenergie op zee 2018 1e kwartaal** 1.072
Windenergie op zee 2018 april** 292
Windenergie op zee 2018 mei** 232
Windenergie op zee 2018 juni** 201
Windenergie op zee 2018 2e kwartaal** 725
Windenergie op zee 2018 juli** 130
Windenergie op zee 2018 augustus** 216
Windenergie op zee 2018 september** 323
Windenergie op zee 2018 3e kwartaal** 670
Windenergie op zee 2018 oktober** 364
Windenergie op zee 2018 november** 393
Windenergie op zee 2018 december** 407
Windenergie op zee 2018 4e kwartaal** 1.164
Windenergie op zee 2018** 3.630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de elektriciteitsproductie door windenergie, de capaciteit van windmolens en een index voor de hoeveelheid wind voor elektriciteitsproductie. De gegevens zijn uitgesplitst naar windenergie op land en windenergie op zee. De index voor de hoeveelheid wind is alleen beschikbaar voor windmolens op land.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met juni 2019.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2017, nader voorlopige cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel, voor het onderwerp elektriciteitsproductie, wordt opgevolgd door de tabel Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik.


Toelichting onderwerpen

Productie
Elektriciteitsproductie