Zonnestroom

Het totale vermogen van de zonnepanelen voor de opwekking van zonnestroom is berekend door bij de door CertiQ geregistreerde capaciteit van installaties (meest grootverbruikers) een schatting op te tellen van de capaciteit bij kleinverbruikers. Deze schatting is gemaakt op basis van de ontwikkeling die de totale capaciteit van installaties kleiner dan 10 kilowatt in het Productie Installatie Register tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 heeft laten zien.