Producenten industrie minder positief

foto laat een mand bij een lopende band zien.
© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019, maakt het CBS bekend. Producenten waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
2015 februari2
2015 maart1,4
2015 april3,3
2015 mei4,1
2015 juni4,6
2015 juli3,7
2015 augustus3,5
2015 september3,8
2015 oktober2,4
2015 november4
2015 december3
2016 januari3,2
2016 februari3,1
2016 maart3,9
2016 april4,7
2016 mei4,4
2016 juni5,4
2016 juli5,1
2016 augustus1,2
2016 september3,4
2016 oktober4,3
2016 november3,4
2016 december4,7
2017 januari6
2017 februari7
2017 maart7,8
2017 april8,3
2017 mei6,1
2017 juni7,2
2017 juli6,6
2017 augustus5,4
2017 september8,5
2017 oktober8,2
2017 november9,1
2017 december8,9
2018 januari10,3
2018 februari10,9
2018 maart9,5
2018 april8,2
2018 mei9,8
2018 juni7,7
2018 juli6,3
2018 augustus5,9
2018 september5,7
2018 oktober5,9
2018 november7,2
2018 december7,5
2019 januari5,8

Minder positief over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in januari minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde echter.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie opnieuw meest positief

De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in januari voor de elfde maand op rij het meest optimistisch. Het vertrouwen van de (basis)metaalproducenten nam het sterkst af.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 Januari 2019December 2018
Hout, bouw-
materialen
21,620,2
Textiel, kleding,
leer
118,4
Elektrotechnische
en machine
10,310,8
Voeding en
genotmiddelen
7,45,8
Papier en grafische5,62,4
Transportmiddelen4,33,2
Aardolie en chemie2,27,2
Basismetaal,
metaalproducten
0,67,1

Bezettingsgraad iets lager

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het eerste kwartaal 2019 uitgekomen op 83,9 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark een fractie lager dan een kwartaal eerder.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal (%)
 Bezettingsgraad
2015 2e kwartaal81,8
2015 3e kwartaal82,3
2015 4e kwartaal82,3
2016 1e kwartaal81,2
2016 2e kwartaal81,5
2016 3e kwartaal81,7
2016 4e kwartaal82,2
2017 1e kwartaal81,3
2017 2e kwartaal82,8
2017 3e kwartaal83,4
2017 4e kwartaal83,3
2018 1e kwartaal83,5
2018 2e kwartaal83,6
2018 3e kwartaal84,5
2018 4e kwartaal84,1
2019 1e kwartaal83,9

Productie industrie ruim 2 procent hoger in november

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,1 procent hoger dan in november 2017. De stijging is kleiner dan in oktober. De productie van de metaalproductenindustrie groeide het sterkst.

Vertrouwen Duitse ondernemers daalt verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds september 2016. De producenten zijn vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in november met bijna 5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Relevante links