Producenten industrie minder positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
foto laat een mand bij een lopende band zien.
© Hollandse Hoogte
Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019, maakt het CBS bekend. Producenten waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2015februari2
2015maart1,4
2015april3,3
2015mei4,1
2015juni4,6
2015juli3,7
2015augustus3,5
2015september3,8
2015oktober2,4
2015november4
2015december3
2016januari3,2
2016februari3,1
2016maart3,9
2016april4,7
2016mei4,4
2016juni5,4
2016juli5,1
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8

Minder positief over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in januari minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde echter.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Daarentegen is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie opnieuw meest positief

De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in januari voor de elfde maand op rij het meest optimistisch. Het vertrouwen van de (basis)metaalproducenten nam het sterkst af.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 Januari 2019 (gemiddelde van de deelvragen)December 2018 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
21,620,2
Textiel, kleding,
leer
118,4
Elektrotechnische
en machine
10,310,8
Voeding en
genotmiddelen
7,45,8
Papier en grafische5,62,4
Transportmiddelen4,33,2
Aardolie en chemie2,27,2
Basismetaal,
metaalproducten
0,67,1

Bezettingsgraad iets lager

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het eerste kwartaal 2019 uitgekomen op 83,9 procent. Daarmee ligt de benutting van het machinepark een fractie lager dan een kwartaal eerder.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
   Bezettingsgraad (%)
20152e kwartaal81,8
20153e kwartaal82,3
20154e kwartaal82,3
20161e kwartaal81,2
20162e kwartaal81,5
20163e kwartaal81,7
20164e kwartaal82,2
20171e kwartaal81,3
20172e kwartaal82,8
20173e kwartaal83,4
20174e kwartaal83,3
20181e kwartaal83,5
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1
20191e kwartaal83,9

Productie industrie ruim 2 procent hoger in november

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,1 procent hoger dan in november 2017. De stijging is kleiner dan in oktober. De productie van de metaalproductenindustrie groeide het sterkst.

Vertrouwen Duitse ondernemers daalt verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds september 2016. De producenten zijn vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in november met bijna 5 procent in vergelijking met een jaar eerder.