Mbo-leerlingen

Aantal mbo-deelnemers op basis van de woongemeente van de leerlingen. Omdat de woongemeente en daardoor het COROP-gebied van scholieren niet altijd bekend is, tellen de cijfers van de COROP-gebieden niet op tot het totaal voor de provincies of het land.
Mbo-deelnemers (leerlingen), die in Limburg wonen en die daar of elders in Nederland een opleiding volgen, zijn meegenomen in de cijfers. Deelnemers aan Limburgse mbo-instellingen die in een andere provincie of in het buitenland wonen, blijven buiten beschouwing.