Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2014/’15

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2015 en 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/'15.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15. Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie op 1 oktober 2015 en 2016 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn vier tabellen over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15 opgeleverd:

  • Arbeidskenmerken naar instelling;
  • Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio;
  • Arbeidskenmerken naar RMC-regio;
  • Arbeidskenmerken naar COROP-regio.

Naast de arbeidsmarktpositie wordt de terugstroom in het onderwijs weergegeven en de schoolverlaters die op 1 oktober 2016 niet meer als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven en van deze groep is te zien wat het bruto uurloon en maandloon is.