Opleidingsrichtingen

De indeling in opleidingsrichtingen is gebaseerd op de hoofdindeling van de International Standard Classification of Education (ISCED) die in 1997 door de UNESCO is vastgesteld.