Werk

Het aandeel mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2014/’15 met diploma, dat in oktober 2015 respectievelijk 2016, minstens 12 uur per week werkzaam is als werknemer. De cijfers voor Nederland en de provincies zijn afgeleid van afgeronde COROP-cijfers en kunnen daarom afwijken van de cijfers die in andere publicaties zijn gebruikt.