Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 8.266
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 8.214
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2015 8.294
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2016 8.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 8.579
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2013 166
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2014 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2015 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2016 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2017 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2013 124
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2014 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2015 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2016 135
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2017 127
Mannen Totaal personen Totaal 2013 4.444
Mannen Totaal personen Totaal 2014 4.442
Mannen Totaal personen Totaal 2015 4.465
Mannen Totaal personen Totaal 2016 4.515
Mannen Totaal personen Totaal 2017 4.597
Mannen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2013 29
Mannen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2014 26
Mannen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2015 28
Mannen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2016 25
Mannen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2017 28
Mannen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2013 11
Mannen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2014 12
Mannen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2015 14
Mannen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2016 13
Mannen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2017 15
Vrouwen Totaal personen Totaal 2013 3.822
Vrouwen Totaal personen Totaal 2014 3.772
Vrouwen Totaal personen Totaal 2015 3.829
Vrouwen Totaal personen Totaal 2016 3.888
Vrouwen Totaal personen Totaal 2017 3.982
Vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2013 137
Vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2014 131
Vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2015 134
Vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2016 135
Vrouwen Totaal personen 0114 Leerkrachten basisonderwijs 2017 126
Vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2013 112
Vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2014 117
Vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2015 123
Vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2016 122
Vrouwen Totaal personen 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... 2017 113
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.