Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

Bewerk tabel

CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen. In deze tabel gaat het om de in- en uitvoer van goederen waarbij de eigendomsoverdracht bepalend is en niet de grensoverschrijding. De tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, volume en prijs. De indexcijfers zijn op basis van 2010=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1995 tot en met juli 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door de tabel Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

In- en uitvoer Perioden IndexcijfersWaardeOorspronkelijke reeks (2010=100) IndexcijfersWaardeWerkdaggecorrigeerde reeks (2010=100) IndexcijfersPrijs (2010=100) IndexcijfersVolumeOorspronkelijke reeks (2010=100) IndexcijfersVolumeWerkdaggecorrigeerde reeks (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaardeOorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaardeWerkdaggecorrigeerde reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderPrijs (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolumeOorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolumeWerkdaggecorrigeerde reeks (%)
Invoer 2017 augustus* 128,3 125,3 97,5 131,7 128,0 11,6 11,6 2,4 9,0 9,0
Invoer 2017 september* 135,3 136,6 100,7 134,3 135,2 6,1 8,9 2,8 3,2 5,9
Invoer 2017 3e kwartaal* 131,2 132,0 99,0 132,5 132,7 8,9 9,9 2,4 6,3 7,3
Invoer 2017 oktober* 140,8 141,1 99,9 141,0 141,0 8,8 6,0 1,9 6,8 4,0
Invoer 2017 november* 143,5 141,0 101,0 142,1 139,4 8,8 8,8 2,6 6,1 6,1
Invoer 2017 december* 127,5 132,6 103,0 123,8 128,4 4,0 8,7 1,0 3,0 7,6
Invoer 2017 4e kwartaal* 137,3 138,2 101,2 135,6 136,2 7,3 7,8 1,8 5,4 5,8
Invoer 2017* 134,1 134,5 100,6 133,3 133,3 10,5 10,8 4,5 5,7 6,1
Invoer 2018 januari* 142,8 141,0 100,6 142,0 139,6 9,7 8,7 -0,3 10,0 9,1
Invoer 2018 februari* 135,1 137,0 103,6 130,4 131,7 4,3 4,3 -1,6 6,0 6,0
Invoer 2018 maart* 143,2 143,8 100,8 142,1 142,1 -1,3 1,3 -1,2 -0,2 2,5
Invoer 2018 1e kwartaal* 140,4 140,6 101,7 138,2 137,8 4,0 4,7 -1,0 5,1 5,7
Invoer 2018 april* 137,0 140,4 100,8 135,9 138,6 10,0 7,1 -0,2 10,2 7,3
Invoer 2018 mei* 140,8 139,6 102,4 137,6 135,9 2,6 4,4 2,6 0,0 1,8
Invoer 2018 juni* 145,2 146,0 102,3 141,9 142,1 6,4 7,4 4,6 1,7 2,6
Invoer 2018 2e kwartaal* 141,0 142,0 101,9 138,4 138,8 6,2 6,3 2,4 3,7 3,8
Invoer 2018 juli* 142,8 143,3 103,8 137,6 137,6 9,8 6,9 4,9 4,6 1,9
Uitvoer 2017 augustus* 129,6 127,5 100,2 129,4 126,5 9,1 9,1 2,0 6,9 6,9
Uitvoer 2017 september* 139,8 142,0 101,8 137,3 138,6 7,6 10,2 2,6 4,9 7,5
Uitvoer 2017 3e kwartaal* 133,8 135,4 101,1 132,3 133,0 8,7 9,7 2,2 6,4 7,3
Uitvoer 2017 oktober* 139,0 139,8 102,4 135,8 135,7 9,5 6,9 2,0 7,4 4,8
Uitvoer 2017 november* 149,5 147,8 103,8 144,0 141,6 11,5 11,5 2,2 9,1 9,1
Uitvoer 2017 december* 132,1 138,1 102,8 128,5 133,6 2,5 7,3 1,1 1,3 6,1
Uitvoer 2017 4e kwartaal* 140,2 141,9 103,0 136,1 137,0 7,9 8,6 1,8 6,0 6,7
Uitvoer 2017* 137,0 138,0 102,4 133,7 134,0 10,2 10,4 3,8 6,1 6,4
Uitvoer 2018 januari* 141,6 140,6 104,1 136,0 134,5 6,5 6,2 0,8 5,7 5,4
Uitvoer 2018 februari* 136,9 138,8 105,4 129,8 131,0 2,4 2,4 -0,6 3,0 3,0
Uitvoer 2018 maart* 151,0 152,1 103,3 146,1 146,5 -0,8 1,6 -0,5 -0,3 2,1
Uitvoer 2018 1e kwartaal* 143,1 143,8 104,3 137,3 137,3 2,6 3,3 -0,1 2,7 3,4
Uitvoer 2018 april* 135,9 139,9 101,6 133,8 136,9 9,2 6,7 -0,4 9,6 7,1
Uitvoer 2018 mei* 143,0 142,8 104,9 136,3 135,3 5,3 7,6 2,7 2,5 4,7
Uitvoer 2018 juni* 146,4 147,6 103,3 141,7 142,0 2,8 3,1 3,7 -0,9 -0,6
Uitvoer 2018 2e kwartaal* 141,8 143,4 103,3 137,2 138,1 5,6 5,7 2,1 3,5 3,6
Uitvoer 2018 juli* 144,7 146,0 105,4 137,4 137,7 9,5 6,9 3,9 5,4 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens