Aantal banen in Drenthe gedaald in 2016

© Hollandse Hoogte
Het aantal banen van werknemers daalde in 2016 het hardst in Zuidwest-Drenthe. Er waren in december 2016 3,7 procent minder banen dan in december 2015 terwijl landelijk het aantal met bijna 2 procent steeg. Ook in Noord- en Zuidoost-Drenthe nam het aantal banen af, vooral in de gezondheidszorg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe regionale cijfers over banen van werknemers.

In Zuidoost-Friesland groeide het aantal banen van werknemers met ruim 6 procent juist relatief hard. Het aantal banen nam daar vooral toe in de uitzendbranche.

In de regio’s Noord-Overijssel, Delft en Westland, Agglomeratie Haarlem en Delfzijl en omgeving groeide het aantal banen van werknemers ook relatief hard (met 3 procent of meer). In deze regio’s waren vooral meer banen in de uitzendbranche. In Het Gooi en Vechtstreek en in IJmond was sprake van een lichte daling. In heel Nederland was het aantal banen in december 2016 ruim 132 duizend hoger dan in december 2015. Op een totaal van bijna 8 miljoen banen van werknemers is dit een toename van bijna 2 procent.

Ontwikkeling aantal banen van werknemers, dec. 2016 t.o.v. dec. 2015
 Ontwikkeling aantal banen van werknemers dec 2016 tov dec 2015 (%)
Oost-Groningen1,4
Delfzijl en omgeving3
Overig Groningen2,4
Noord-Friesland1
Zuidwest-Friesland1,7
Zuidoost-Friesland6,4
Noord-Drenthe-1,3
Zuidoost-Drenthe-1,3
Zuidwest-Drenthe-3,7
Noord-Overijssel4,3
Zuidwest-Overijssel1,8
Twente2,3
Veluwe2,2
Achterhoek0,8
Arnhem/Nijmegen1,1
Zuidwest-Gelderland1
Utrecht1,5
Kop van Noord-Holland0,5
Alkmaar en omgeving1,3
IJmond-0,3
Agglomeratie Haarlem3,1
Zaanstreek1,3
Groot-Amsterdam2,8
Het Gooi en Vechtstreek-0,3
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek0,1
Agglomeratie 's-Gravenhage0,4
Delft en Westland3,3
Oost-Zuid-Holland2,1
Groot-Rijnmond1,4
Zuidoost-Zuid-Holland1,7
Zeeuwsch-Vlaanderen0
Overig Zeeland1,4
West-Noord-Brabant1,3
Midden-Noord-Brabant2,3
Noordoost-Noord-Brabant2,1
Zuidoost-Noord-Brabant2,7
Noord-Limburg2,3
Midden-Limburg0,6
Zuid-Limburg1,7
Flevoland0,6

Werkloosheidspercentage meest gedaald in Delfzijl en omgeving

In heel Nederland daalde de werkloosheid van 6,9 procent in 2015 naar 6,0 procent in 2016. De grootste daling van de werkloosheid (met 1,4 procentpunt) deed zich voor in de regio Delfzijl en omgeving. Daar daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking van 8,0 naar 6,6. Relatief nam de werkloosheid het sterkst af in Zeeuwsch-Vlaanderen: van 5,7 naar 4,5 procent. Ook in de regio’s Noord-Friesland, Utrecht, Midden-Noord-Brabant en Noord-Limburg daalde de werkloosheid, met 1,2 procentpunt. Groot-Rijnmond had in 2016 met 8,1 procent de hoogste werkloosheid, al was die ten opzichte van 2015 wel 0,9 procentpunt gedaald.

Verschil werkloosheidspercentage 2016 t.o.v. 2015
 Werkloosheidspercentage, verschil 2016 tov 2015 (%-punt)
Oost-Groningen-0,9
Delfzijl en omgeving-1,4
Overig Groningen-1,1
Noord-Friesland-1,2
Zuidwest-Friesland-0,7
Zuidoost-Friesland-0,8
Noord-Drenthe-1
Zuidoost-Drenthe-0,9
Zuidwest-Drenthe-0,9
Noord-Overijssel-0,3
Zuidwest-Overijssel-0,4
Twente-0,4
Veluwe-0,4
Achterhoek-0,7
Arnhem/Nijmegen-1
Zuidwest-Gelderland-0,8
Utrecht-1,2
Kop van Noord-Holland-0,6
Alkmaar en omgeving-0,7
IJmond-0,7
Agglomeratie Haarlem-0,8
Zaanstreek-0,5
Groot-Amsterdam-0,9
Het Gooi en Vechtstreek-0,8
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek-0,4
Agglomeratie 's-Gravenhage-1,1
Delft en Westland-0,6
Oost-Zuid-Holland-0,6
Groot-Rijnmond-0,9
Zuidoost-Zuid-Holland-0,7
Zeeuwsch-Vlaanderen-1,2
Overig Zeeland-1,1
West-Noord-Brabant-1
Midden-Noord-Brabant-1,2
Noordoost-Noord-Brabant-1
Zuidoost-Noord-Brabant-1,1
Noord-Limburg-1,2
Midden-Limburg-0,7
Zuid-Limburg-1,1
Flevoland-0,5

Van alle mensen die in Twente werken, woont 84 procent ook in Twente zelf. Ook in Zuid-Limburg is het aandeel mensen dat in dezelfde regio woont als werkt met 81 procent hoog. In Agglomeratie Haarlem werkt 46 procent van de mensen in de regio waar ze wonen. Ook in Het Gooi en Vechtstreek woont maar 47 procent van werknemers ook in die regio.

In de drie regio’s van de provincie Drenthe verschilt het aandeel mensen dat werkt en woont in dezelfde regio nog al. Van alle mensen die in Zuidwest-Drenthe en Noord-Drenthe werken, woont respectievelijk 51 procent en 58 procent daar ook, terwijl in Zuidoost-Drenthe 68 procent van de werknemers er ook woont.

Percentage werknemers dat woont en werkt in dezelfde regio, 2015
 Percentage woont en werkt in dezelfde regio (%)
Oost-Groningen67,0
Delfzijl en omgeving53,2
Overig Groningen67,1
Noord-Friesland79,8
Zuidwest-Friesland68,1
Zuidoost-Friesland59,6
Noord-Drenthe58,4
Zuidoost-Drenthe67,9
Zuidwest-Drenthe50,8
Noord-Overijssel61,5
Zuidwest-Overijssel52,1
Twente83,5
Veluwe61,0
Achterhoek71,8
Arnhem/Nijmegen69,0
Zuidwest-Gelderland56,7
Utrecht61,8
Kop van Noord-Holland78,5
Alkmaar en omgeving59,0
IJmond54,7
Agglomeratie Haarlem45,6
Zaanstreek50,5
Groot-Amsterdam54,8
Het Gooi en Vechtstreek46,6
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek64,4
Agglomeratie 's-Gravenhage57,2
Delft en Westland47,7
Oost-Zuid-Holland56,9
Groot-Rijnmond68,7
Zuidoost-Zuid-Holland58,7
Zeeuwsch-Vlaanderen78,6
Overig Zeeland78,9
West-Noord-Brabant69,0
Midden-Noord-Brabant60,4
\65,1
Zuidoost-Noord-Brabant66,9
Noord-Limburg68,9
Midden-Limburg65,7
Zuid-Limburg81,2
Flevoland65,3