Hoogste werkloosheid in Rijnmond

© Hollandse Hoogte
In de regio Rijnmond, met Rotterdam, is in 2016 de werkloosheid het hoogst, 8,2 procent. In Rotterdam is het werkloosheidspercentage 11,3, het hoogste percentage van alle gemeenten. De werkloosheid in Nederland was gemiddeld 6,0 procent in 2016. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers.

De regio Rijnmond is één van de 35 arbeidsmarktregio’s die zijn opgericht om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te coördineren. In tien arbeidsmarktregio’s is de werkloosheid hoger dan het landelijke gemiddelde, in 25 regio’s is de werkloosheid lager. Na Rijnmond volgen de regio’s Haaglanden, Flevoland en Groningen met hoge werkloosheidscijfers. In deze regio’s is meer dan 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. De arbeidsmarktregio’s met het laagste percentage werklozen zijn Gorinchem en Zeeland. De werkloosheid is hier lager dan 5 procent. In Veere (Zeeland) is de werkloosheid het laagst van alle gemeenten, 3,7 procent (2016).

Werkloosheidspercentage naar arbeidsmarktregio, 2016
 2016 Werkloosheidspercentage
Groningen (AM)1,96009478404727
Friesland (AM)1,84054963339749
Drenthe (AM)1,84054963339749
Twente (AM)1,90210752639692
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM)1,7404661748405
Midden-Gelderland (AM)1,84054963339749
Rijk van Nijmegen (AM)1,85629799036563
Achterhoek (AM)1,64865862558738
Rivierenland (AM)1,62924053973028
Flevoland (AM)1,98787434815435
Gooi en Vechtstreek (AM)1,68639895357023
Midden-Utrecht (AM)1,66770682055808
Amersfoort (AM)1,6094379124341
Noord-Holland Noord (AM)1,6094379124341
Zaanstreek/Waterland (AM)1,7404661748405
Groot Amsterdam (AM)1,82454929205105
Holland Rijnland (AM)1,64865862558738
Midden-Holland (AM)1,68639895357023
Haaglanden (AM)2,04122032885964
Rijnmond (AM)2,10413415427021
Drechtsteden (AM)1,7404661748405
Zeeland (AM)1,48160454092422
West-Brabant (AM)1,7227665977411
Midden-Brabant (AM)1,7404661748405
Noordoost-Brabant (AM)1,62924053973028
Zuidoost-Brabant (AM)1,7404661748405
Noord-Limburg (AM)1,64865862558738
Zuid-Limburg (AM)1,77495235091167
Food Valley (AM)1,70474809223843
Helmond-De Peel (AM)1,7227665977411
Midden-Limburg (AM)1,64865862558738
Zuid-Holland Centraal (AM)1,75785791755237
Gorinchem (AM)1,54756250871601
Regio Zwolle (AM)1,7227665977411
Zuid-Kennemerland en IJmond (AM)1,66770682055808

Daling werkloosheid in alle provincies

Arbeidsmarktregio’s zijn kleiner dan provincies en gaan soms over grenzen van provincies heen. In de provincie Groningen was de werkloosheid in 2016 het hoogst, 7,4 procent. Ook in Flevoland en Zuid-Holland is de werkloosheid met 7,2 procent en 6,9 procent relatief hoog. Het laagst was het aandeel werklozen, net als in 2015, in Zeeland.

De werkloosheid piekte in Nederland in 2014 met 7,4 procent van de beroepsbevolking. Sindsdien daalde de werkloosheid, in alle provincies. In Limburg was de daling het sterkst. Limburg behoorde in 2016, met 5,5 procent, tot de provincies met een relatief lage werkloosheid. De provincies met de laagste werkloosheid bleven Zeeland en Utrecht. Groningen nam de positie van provincie met de hoogste werkloosheid over van Flevoland.

Werkloosheid naar provincie
 20142016
Groningen8,57,4
Flevoland9,37,2
Zuid-Holland8,36,9
Friesland86,3
Overijssel7,16,3
Drenthe7,36,1
Gelderland 75,7
Noord-Holland7,25,7
Noord-Brabant7,15,5
Limburg7,35,5
Utrecht6,55,2
Zeeland5,54,4

De afname van de werkloosheid in de provincies is in lijn met de aansterkende economie. Behalve in Groningen groeiden de economieën van alle provincies in 2016. De sterkste groei had Noord-Holland.

Bronnen