Hoogste werkloosheid in Rijnmond

© Hollandse Hoogte
In de regio Rijnmond, met Rotterdam, is in 2016 de werkloosheid het hoogst, 8,2 procent. In Rotterdam is het werkloosheidspercentage 11,3, het hoogste percentage van alle gemeenten. De werkloosheid in Nederland was gemiddeld 6,0 procent in 2016. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers.

De regio Rijnmond is één van de 35 arbeidsmarktregio’s die zijn opgericht om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te coördineren. In tien arbeidsmarktregio’s is de werkloosheid hoger dan het landelijke gemiddelde, in 25 regio’s is de werkloosheid lager. Na Rijnmond volgen de regio’s Haaglanden, Flevoland en Groningen met hoge werkloosheidscijfers. In deze regio’s is meer dan 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. De arbeidsmarktregio’s met het laagste percentage werklozen zijn Gorinchem en Zeeland. De werkloosheid is hier lager dan 5 procent. In Veere (Zeeland) is de werkloosheid het laagst van alle gemeenten, 3,7 procent (2016).

Werkloosheidspercentage naar arbeidsmarktregio, 2016
 2016 Werkloosheidspercentage
Groningen (AM)7,1
Friesland (AM)6,3
Drenthe (AM)6,3
Twente (AM)6,7
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM)5,7
Midden-Gelderland (AM)6,3
Rijk van Nijmegen (AM)6,4
Achterhoek (AM)5,2
Rivierenland (AM)5,1
Flevoland (AM)7,3
Gooi en Vechtstreek (AM)5,4
Midden-Utrecht (AM)5,3
Amersfoort (AM)5,0
Noord-Holland Noord (AM)5,0
Zaanstreek/Waterland (AM)5,7
Groot Amsterdam (AM)6,2
Holland Rijnland (AM)5,2
Midden-Holland (AM)5,4
Haaglanden (AM)7,7
Rijnmond (AM)8,2
Drechtsteden (AM)5,7
Zeeland (AM)4,4
West-Brabant (AM)5,6
Midden-Brabant (AM)5,7
Noordoost-Brabant (AM)5,1
Zuidoost-Brabant (AM)5,7
Noord-Limburg (AM)5,2
Zuid-Limburg (AM)5,9
Food Valley (AM)5,5
Helmond-De Peel (AM)5,6
Midden-Limburg (AM)5,2
Zuid-Holland Centraal (AM)5,8
Gorinchem (AM)4,7
Regio Zwolle (AM)5,6
Zuid-Kennemerland en IJmond (AM)5,3

Daling werkloosheid in alle provincies

Arbeidsmarktregio’s zijn kleiner dan provincies en gaan soms over grenzen van provincies heen. In de provincie Groningen was de werkloosheid in 2016 het hoogst, 7,4 procent. Ook in Flevoland en Zuid-Holland is de werkloosheid met 7,2 procent en 6,9 procent relatief hoog. Het laagst was het aandeel werklozen, net als in 2015, in Zeeland.

De werkloosheid piekte in Nederland in 2014 met 7,4 procent van de beroepsbevolking. Sindsdien daalde de werkloosheid, in alle provincies. In Limburg was de daling het sterkst. Limburg behoorde in 2016, met 5,5 procent, tot de provincies met een relatief lage werkloosheid. De provincies met de laagste werkloosheid bleven Zeeland en Utrecht. Groningen nam de positie van provincie met de hoogste werkloosheid over van Flevoland.

Werkloosheid naar provincie
 20142016
Groningen8,57,4
Flevoland9,37,2
Zuid-Holland8,36,9
Friesland86,3
Overijssel7,16,3
Drenthe7,36,1
Gelderland 75,7
Noord-Holland7,25,7
Noord-Brabant7,15,5
Limburg7,35,5
Utrecht6,55,2
Zeeland5,54,4

De afname van de werkloosheid in de provincies is in lijn met de aansterkende economie. Behalve in Groningen groeiden de economieën van alle provincies in 2016. De sterkste groei had Noord-Holland.