Regio's

De regio’s in dit bericht zijn veertig COROP-gebieden. Een COROP-gebied is een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek.