Zelfstandigen meest tevreden, uitzendkrachten minst

© ANP
Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het grootst onder zelfstandig ondernemers. Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers, waarbij het aandeel het kleinst is onder uitzendkrachten. Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van eerder gepubliceerde cijfers.

In 2016 was 81 procent van de zelfstandigen tevreden met het werk dat ze deden. Van werknemers met een vaste arbeidsrelatie was dat 78 procent. Binnen de groep flexibele werknemers gold dit voor bijna driekwart.

Van de uitzendkrachten was 66 procent tevreden, het laagste percentage van alle flexibele werknemers. Een relatief groot deel van de uitzendkrachten gaf aan dat het niet lukte om een vaste baan te krijgen. Vooral zij toonden zich minder tevreden.

Tevredenheid groter bij flexwerken uit behoefte

Een op de drie werknemers zonder vast dienstverband geeft aan behoefte te hebben aan flexibiliteit of zegt geen behoefte te hebben aan zekerheid. Dit geldt vooral voor oproep- en invalkrachten. Werknemers die flexibel werken omdat ze dat willen, zijn vrijwel net zo tevreden met het werk als vaste werknemers. Hetzelfde geldt voor flexibele werknemers die nieuw zijn bij hun huidige werkgever.

Ruim een kwart van alle werknemers met een flexibel dienstverband lukte het niet om een vaste baan te krijgen. Zij zijn minder vaak tevreden dan werknemers die andere redenen hadden om flexibel te werken. De geringere tevredenheid van uitzendkrachten hangt hiermee samen: ruim de helft van hen geeft aan een uitzendbaan te hebben omdat het niet lukte om een vaste baan te krijgen.

Tevredenheid werknemers naar reden geen vast dienstverband, 2016
 Tevreden
Vaste baan lukt niet60,3
Behoefte aan flexibiliteit77,1
Nieuw bij huidige werkgever79
Geen behoefte aan zekerheid79,1

Ook zzp’ers die geen baan konden vinden minder tevreden

Ruim 11 procent van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel is naar eigen zeggen een bedrijf of praktijk gestart omdat ze geen geschikte baan als werknemer konden vinden. Van hen is 67 procent tevreden. Dat is relatief weinig, maar toch nog meer dan van werknemers met een flexibel dienstverband die tevergeefs op zoek waren naar een vaste baan.

1,8 miljoen flexibele werknemers

In de afgelopen jaren is het aantal werknemers met een flexibel contract flink toegenomen, evenals het aantal zzp’ers. In 2016 hadden 1,8 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Van hen werkten er 279 duizend als uitzendkracht. De overgrote meerderheid van de werknemers heeft een vaste baan: bijna 5,2 miljoen mensen.

Ruim 1,4 miljoen personen werkten in 2016 als zelfstandige. De meeste van hen – bijna drie kwart – hadden geen personeel in dienst.

De gegevens over tevredenheid met het werk in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de Zelfstandigen Enquête Arbeid van CBS en TNO.