Vaste arbeidsrelatie

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.