Tevreden

De letterlijke vraag in de NEA waarop ondervraagden antwoord hebben gegeven luidt: ‘In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk’. Mogelijke antwoorden zijn: zeer ontevreden; ontevreden; niet ontevreden/niet tevreden; tevreden; zeer tevreden.