Economisch beeld verbetert

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half oktober presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten en producenten positief

De stemming onder consumenten is in september wat minder positief dan in augustus. Vooral over het economisch klimaat oordelen consumenten minder positief. Het producentenvertrouwen steeg in september en bereikte het hoogste niveau in 9,5 jaar. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger

Het volume van de goederenexport was in augustus ruim 7 procent groter dan in augustus 2016. De groei was een fractie groter dan in juli. In augustus groeide vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten, en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder.

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9,3 procent groter dan in juli 2016. Er is vooral meer geïnvesteerd in vliegtuigen, woningen, machines en personenauto’s.

Consumenten hebben in juli 2,8 procent meer besteed dan in juli 2016. De groei is al vier maanden op rij meer dan 2 procent. Consumenten gaven vooral meer uit aan woninginrichting.

Productie industrie bijna 4 procent hoger in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus bijna 4 procent hoger dan in augustus 2016. De stijging is iets groter dan in juli. Al bijna twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Iets meer faillissementen in september

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in september 2017 met 4 toegenomen. In augustus bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau in deze eeuw.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het tweede kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 ruim 200 duizend.

De toename van het aantal openstaande vacatures was met 20 duizend de grootste na het derde kwartaal van 2006. De laatste vier jaren groeide het aantal vacatures elk kwartaal. Eind juni waren er 204 duizend openstaande vacatures, ruim dubbel zoveel als vier jaar eerder, toen het aantal de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013).

In augustus waren er 426 duizend mensen zonder werk die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand. Het aantal werkloze personen komt overeen met 4,7 procent van de beroepsbevolking.

Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met ruim 4 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Bbp groeit met 1,5 procent in tweede kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Ook de investeringen namen weer toe. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,3 procent groter.

Dinsdag 14 november 2017 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het derde kwartaal van 2017.