Vijftig jaar Bijlmer

© Hollandse Hoogte
Op 13 december 1966 werd de eerste paal geslagen in de Bijlmermeer. In 1992 besloot de gemeenteraad van Amsterdam tot een grootschalige vernieuwingsoperatie. Het percentage werkenden en de woningwaarde zijn sindsdien gestegen, maar minder snel dan in Amsterdam en de rest van Nederland. In de woningen die na 1995 zijn gebouwd is het percentage werkenden en studenten hoger dan in het oude deel van de Bijlmer. Daar wonen relatief meer gepensioneerden en bijstandsontvangers. Dat meldt CBS.

In de Bijlmer wonen relatief veel mensen met een laag persoonlijk inkomen. Ruim de helft van de inkomensontvangers in Bijlmer-Centrum had in 2014 een inkomen dat landelijk gezien tot de 40 procent met de laagste persoonlijk inkomens behoorde. Ook in Bijlmer-Oost zaten ruim vier op de tien inkomensontvangers in deze groep. Daarnaast had minder dan één op de tien Bijlmerbewoners een inkomen dat landelijk onder de 20 procent hoogste inkomens valt.

Ontvangers van persoonlijk inkomen, 2014
 Bijlmer-Centrum (D, F, H)Bijlmer-Oost (E, G, K)AmsterdamNederland
40% laagste inkomens van Nederland52464240
20% hoogste inkomens van Nederland9122220

Relatief weinig gepensioneerden en veel studenten

In 2014 was bijna 11 procent van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Bijlmer student. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland (ruim 6 procent), maar ook dan in Amsterdam (bijna 9 procent). Ruim 12 procent is gepensioneerd, aanzienlijk minder dan de 23 procent in de rest van Nederland. In de Bijlmer had 47 procent van de 18-plussers werk, in Amsterdam en heel Nederland is dat ruim 53 procent. Terwijl het percentage werkenden in de Bijlmer sinds 2005 ongeveer stabiel is gebleven, is het percentage studenten gestegen.

Sociaaleconomische positie van 18-plussers
 20052014
Bijlmer
Werkenden47,846,9
Gepensioneerden1011,5
Studenten7,810,8
Nederland
Werkenden53,853,2
Gepensioneerden21,123
Studenten5,76,4

Ruim de helft huishoudens bestaat uit een persoon

Het relatief hoge percentage studenten in de Bijlmer is ook terug te zien in de samenstelling van de huishoudens in de wijk. In 2014 vormden eenpersoonshuishoudens 55 procent van het totaal. Dat percentage is ongeveer even hoog als in Amsterdam, en hoger dan het landelijk gemiddelde van 37 procent. In de Bijlmer en de rest van Amsterdam wonen aanzienlijk minder stellen met of zonder kinderen dan in de rest van het land. Deze groep is tussen 1995 en 2014 kleiner geworden, maar wel minder snel dan gemiddeld in Nederland.

WOZ-waarde gestegen sinds 1997

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen verdriedubbelde in Bijlmer-Centrum tussen 1997 en 2015 tot 123 duizend euro. Woningen in Bijlmer-Oost werden zelfs bijna vier keer zoveel waard in deze periode, waarmee de groei bijna gelijk is als gemiddeld in Amsterdam. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit deel van de wijk was 144 duizend euro in 2015. Een gemiddelde Amsterdamse woning heeft een WOZ-waarde van 232 duizend euro. In 2014 bestond 30 procent van Bijlmer-Oost en 20 procent van Bijlmer-Centrum uit koopwoningen. In 2005 was dat nog 22 en 9 procent. In heel Amsterdam was 27 procent van de huizen in 2014 een koopwoning.

De Bijlmer, 2010
© Hollandse Hoogte

Drie op de tien Bijlmerbewoners wonen in nieuwbouw

Vanaf 1995 maakten de karakteristieke honingraatflats plaats voor laagbouw. Ruim een derde van de woningen werd gesloopt. Veel van de woningen die bleven staan werden gerenoveerd. In 2015 telde de Bijlmermeer 22,6 duizend woningen, 1,5 procent minder dan in 1995. Van de ruim 49 duizend Bijlmerbewoners woont bijna 30 procent in een woning die in of na 1995 is opgeleverd. De kenmerken van bewoners van deze oudere woningen verschillen van die van de bewoners van de nieuwere woningen.

Beschilderde flats in de Bijlmer
© Hollandse Hoogte

Grootste groep werkenden in woningen van na 2005

In de woningen die vanaf 2005 zijn gebouwd is het percentage werkenden onder 18-plussers het hoogst vergeleken met de woningen uit de andere bouwfasen, evenals het percentage studenten. Alleenstaanden vormen hier een grotere groep dan in de woningen die tussen 1995 en 2005 zijn gebouwd, wat mogelijk te maken heeft met de grote groep studenten. Het percentage ontvangers van een werkloosheids-, bijstands- en pensioenuitkering onder de 18-plussers is juist weer het laagst in woningen uit deze bouwfase.

Sociaal economische positie 18-plussers in de Bijlmer naar bouwjaar woning, 2014
 Overige uitkeringen en zonder/onbekend inkomenOntvanger werkloosheidsuitkeringOntvanger bijstandsuitkeringOntvanger pensioenuitkeringStudent Werkenden
Tot 199515,93,313,713,89,643,7
Van 1995 tot 200515,84,27,47,810,754,1
Vanaf 200515,336,24,515,655,3

In woningen van 1995-2005 heeft helft Surinaamse achtergrond

In de woningen die tussen 1995 en 2005 zijn gebouwd, is het percentage alleenwonenden het laagst. Het percentage huishoudens met kinderen is hier het hoogst. Ruim de helft van de 18-plussers in deze huizen heeft werk. Dat is verhoudingsgewijs meer dan in de woningen van voor 1995 en vergelijkbaar met het deel van de Bijlmer dat vanaf 2005 is gebouwd. Ruim de helft van de 18-plussers heeft een Surinaamse migratieachtergrond, wat meer is dan gemiddeld in de Bijlmer (33 procent). Vergeleken met de andere woningen is de groep mensen met een Nederlandse achtergrond in woningen uit deze bouwfase het kleinst.

Achtergrond 18-plussers in de Bijlmer naar bouwjaar woning, 2014
 Overig westersOverig niet-westersNederlandsSurinaams
Tot 199510,138,621,929,4
1995 tot 20057,330,711,450,6
Vanaf 200510,832,618,638,1

Relatief meeste alleenstaanden in woningen van voor 1995

In de woningen van voor 1995 wonen in vergelijking met de rest van de Bijlmer veel alleenstaanden en weinig stellen. Het percentage werkenden in de woningen van voor 1995 is met bijna 44 procent het laagst, terwijl de groep mensen in de bijstand het hoogst is. Ook wonen er relatief veel gepensioneerden en mensen met een niet-westerse achtergrond in dit deel van de Bijlmer.

Type huishoudens in de Bijlmer naar bouwjaar woning, 2014
 Overig huishoudenEenouderhuishoudenPaar met kinderenPaar zonder kinderenEenpersoonshuishouden
Tot 19951,31810,212,757,8
1995 tot 20051,32124,113,639,9
Vanaf 20051,515,219,613,450,4