Werkenden

Tot werkenden behoren werknemers, directeur-grootaandeelhouders, zelfstandigen en overig actieven.