Minder gedetineerden in gevangenissen

In 2015 zaten 8 procent minder volwassenen in een gevangenis of huis van bewaring dan in 2014. Deze daling geldt voor alle leeftijdsgroepen en herkomstgroeperingen en zowel voor mannen als vrouwen. Het aantal personeelsleden in het gevangeniswezen nam even snel af. Dat meldt CBS.

In 2015 waren 39,8 duizend volwassenen strafrechtelijk gedetineerd. Tussen 2005 en 2015 kromp het aantal gedetineerden met meer dan 20 procent. Dit past in de trend van de geregistreerde criminaliteit en verdachten, waar ook al een aantal jaren een daling plaatsvindt. Het aantal personeelsleden dat in gevangenissen werkt is sinds 2005 ook met 20 procent gedaald.

Gedetineerden en personeel in gevangeniswezen
 GedetineerdenPersoneel
20055065011869
20065003011987
20074762011310
20084519011550
20094405011024
20104376010783
20114394011387
20124250011121
20134270010778
20144324010203
2015397909352

Percentage jonge gedetineerden neemt af

In 2015 bestond bijna 18 procent van de gevangenispopulatie uit jongeren van 18 tot 25 jaar, terwijl dit tien jaar daarvoor nog bijna 22 procent was. Het percentage 45- tot 65-jarigen is gegroeid van ruim 16 tot bijna 23 procent. Hoewel het percentage gevangenen van 25 tot 45 jaar is gekrompen, bevolkt deze groep nog steeds het merendeel van de gevangeniscellen. Negen op de tien gevangenen was in 2015 man, net als in eerdere jaren.

Gedetineerden naar leeftijd
 Leeftijd onbekend65 jaar of ouder45 tot 65 jaar25 tot 45 jaar18 tot 25 jaar
20150,51,322,857,617,8
20140,41,322,556,619,1
20050,60,616,460,721,6

Zes op de tien gedetineerden hebben migratieachtergrond

Van de gedetineerden in 2015 had ruim 36 procent een Nederlandse achtergrond, 62 procent had een migratieachtergrond. Van de resterende 2 procent is de achtergrond onbekend. Deze verhouding is de laatste jaren niet veranderd. Mensen met een Marokkaanse achtergrond vormen met bijna 11 procent de grootste groep gevangenen met een migratieachtergrond, gevolgd door mensen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond.

Veroordeelden vermogensdelicten grootste groep gedetineerden

Van de volwassenen die op 30 september 2015 vastzaten, was 38 procent veroordeeld voor vermogensdelicten en bijna 32 procent voor gewelds- en seksuele misdrijven.

Top-4 delictsoorten van gedetineerden, 30 september 2015
 30-9-2015
Vermogensmisdrijven38,2
Gewelds- en seksuele misdrijven31,7
Drugsmisdrijven18
Vernieling en openbare orde4,5